Turks - Turkçe: stap voor stap

Turks - Turkçe: stap voor stapBij de Leuvense academische uitgeverij Acco is het boek 'Turks - Turkçe: stap voor stap' verschenen. Het is een leerboek met oefeningen en de auteur is Semahat Resmi. Zij studeerde Turkse taal- en letterkunde aan de universiteit van Anatolië en doceert sinds 1998 Turks aan Nederlandstalige cursisten in het Vlaamse volwassenenonderwijs.

Lees meer...

Aanvullende gegevens