Modern Turks stapsgewijs

We stelden u al een handboek Nederlands voor met daarin een Turkse grammatica voor Turkstaligen. Nu stellen we u 'Modern Turks stapsgewijs' voor, een handboek Turks voor Nederlandstaligen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens