Franse taalatlas uit 1902

Bij het Franse Comité des Travaux Historiques et Scientifiques is een becommentarieerde uitgave verschenen van een monument uit de Franse taalkunde: de "Atlas Linguistique de la France" van Jules Gilliéron en Edmond Edmont, twee taalkundigen die deze befaamde atlas publiceerden tussen 1902 en 1910. De atlas bevat 1421 volledige en 499 halfafgewerkte taalkaarten (in groot formaat) van Romaanstalig Frankrijk (maar ook enkele kaarten van "ses colonies linguistiques limitrophes": Franstalig België, Zwitserland en Italië).

Lees meer...

Aanvullende gegevens