Gelijke onderwijskansen ook voor dove kinderen?

Vier ouderparen van dove kinderen hebben vorige week bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Leuven en in Gent een verzoekschrift ingediend tegen Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en tegen verschillende Vlaamse scholen. Ze willen dat hun dove kinderen dezelfde onderwijskansen krijgen als horende kinderen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens