Vlaams onderwijs: meer tolkuren Vlaamse Gebarentaal en een instanttolk

Vlaams onderwijs: meer doventolkuren en een instanttolk

Dove leerlingen in het secundair en het hoger onderwijs kunnen sinds 1996 (en in het volwassenenonderwijs sinds 2008) een beroep doen op tolkondersteuning Vlaamse Gebarentaal. Het Vlaams ministerie van Onderwijs breidt de tolkvoorziening dit schooljaar uit tot 14.210 uren. Dat zijn 1500 uren meer dan vorig schooljaar. Toch voldoet daarmee het beschikbare aanbod nog lang niet aan de vraag. Volgens het ministerie komt dat omdat er op de markt slechts een beperkt aantal tolken Vlaamse Gebarentaal beschikbaar is.

Lees meer...

Aanvullende gegevens