Vlaamse gebarentaal evenwaardig aan Nederlands

De Vlaamse Gebarentaal wordt erkend als volwaardige taal. Dat betekent dat ze een statuut krijgt dat evenwaardig is aan het statuut van het Nederlands. Daarover hebben de Vlaamse meerderheidspartijen een akkoord bereikt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens