Doven zoeken gebaar voor eigen taal

Doven met Vlaamse Gebarentaal als moedertaal zijn 'anderstaligen'. Hun taal is een gebarentaal. En net zoals er op de wereld veel verschillende gesproken en geschreven talen bestaan, zo bestaan er ook veel verschillende gebarentalen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens