7de Nationaal Vertaalcongres over het meten van vertaalkwaliteit

Nationaal Vertaalcongres 2017Hoe meet je de kwaliteit van een vertaling? Dat is de centrale vraag op het 'Nationaal Vertaalcongres' dat Teamwork op vrijdag 2 juni 2017 in Amersfoort organiseert. Of beter nog: hoe kijken opdrachtgevers, klanten, lezers en gebruikers naar vertaalkwaliteit?


Op het Nationaal Vertaalcongres kijken gastsprekers vanuit verschillende invalshoeken naar vertaal- en tekstkwaliteit en laten ze zien met welke meetinstrumenten men kwaliteit kan beoordelen. Daarbij ligt de nadruk op het perspectief van de opdrachtgever, klant, lezer en gebruiker. Hoe kijken zij naar vertaalkwaliteit?

De 'keynote' op het Nationaal Vertaalcongres is van Karina van Dalen-Oskam, hoogleraar computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zal verslag doen van haar onderzoek naar de relatie tussen literaire kwaliteit en een aantal formele tekstkenmerken.

Bevestigde sprekers zijn Marco Anink (advocaat met een bijzondere belangstelling voor de civiele aansprakelijkheid van vertalers), Jeroen Aspeslagh (Quality Officer en hoofdterminoloog van de Nederlandse afdeling van het Directoraat-Generaal Vertalingen van de Europese Commissie), Ron van Broekhoven (ondertitelaar en directeur van VSI Translation & Subtitling), Harm Damsma (literair vertaler en vertaaldocent), Jolein van Kregten (senior educator bij het Van Gogh Museum, Amsterdam), Hanneke Marttin (hoofd communicatie bij het Nederlands Letterenfonds), Niek Miedema (literair vertaler en vertaaldocent), Sharon O'Brien (hoofddocent Dublin City University, expert op het gebied van het beoordelen van vertaalkwaliteit), Erik van der Spek (tekstschrijver, redacteur en communicatie-adviseur).

De sprekers gaan onder andere de volgende vragen aan de orde stellen:

  • Wat onderscheidt goede teksten van slechte teksten?
  • Welke gevolgen hebben slechte teksten voor een klant?
  • Welke normen, methoden, richtlijnen, matrices, dashboards en dergelijke bestaan er voor het meten van vertaalkwaliteit? En zijn deze instrumenten effectief?
  • Hoe meet de grootste vertaalafdeling van Europa, die van de Europese Commissie, de kwaliteit van zowel interne als externe vertalingen?
  • Hoe kijkt een wereldberoemd museum als het Van Goghmuseum in Amsterdam naar de kwaliteit van de eigen vertalingen?
  • Hoe beoordelen televisiekijkers de kwaliteit van vertaalde ondertiteling?
  • Wat voor manieren hanteert het Nederlands Letterenfonds om de kwaliteit van literaire vertalingen te meten?
  • Hoe beoordeelt de rechter de kwaliteit van een vertaling? Nieuws over een voor Nederland unieke rechtszaak.


En u? Hoe definieert u kwaliteit?

Aan het Nationaal Vertaalcongres is een wedstrijd 'De beste vertaling van Nederland' gekoppeld. Alle congresdeelnemers kunnen meedingen met een eigen zakelijke non-fictievertaling van maximaal een A4'tje en een verantwoording (Hoe definieert u zelf kwaliteit)? De vertalingen zullen worden beoordeeld door de gelauwerde literair vertalers Harm Damsma en Niek Miedema. Eeuwige roem, een oorkonde en drie geldprijzen (van 500, 250 en 125 euro) te winnen.

Het congres wordt muzikaal afgesloten door cabaretière, dichteres en zangeres Dorine Wiersma.


Teamwork

Teamwork ('s-Hertogenbosch) organiseert het Nationaal Vertaalcongres in samenwerking met ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen (Utrecht). Het is de zevende editie. Tony Parr en Marcel Lemmens, de twee vertalers die samen Teamwork vormen, organiseren sinds 1993 onder de naam Teamwork workshops en cursussen voor zelfstandige vertalers en tolken, medewerkers van vertaalbureaus en vertaalafdelingen en medewerkers van vertaalopleidingen. Tony Parr en Marcel Lemmens zijn ook de auteurs van het 'Handboek voor de Vertaler Nederlands-Engels', een handboek over vertaalstrategieën en vertaaltechnieken voor vertalers Nederlands-Engels.

 

Meer info: http://www.teamwork-vertaalworkshops.nl/events/evenement.php?id=129

Meer info: http://www.teamwork-vertaalworkshops.nl/

Meer info: http://www.marcellemmens.nl/

Meer info: http://www.tonyparr.nl/

 

Aanvullende gegevens