Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen II (colloquium)

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen IIEen vraagje voor de Nederlandstaligen onder u: wat wilt u eigenlijk met de Nederlandse taal in het buitenland?

Vindt u het belangrijk dat er aan ruim 150 universiteiten en honderden andere instellingen Nederlands gedoceerd wordt? En zo ja, wilt u daar dan aan meebetalen?

Ziet u de 15.000 universiteitsstudenten en de 400.000 anderen die Nederlands leren buiten uw taalgebied als ambassadeurs van uw cultuur? Of vindt u dat iemand zonder kennis van uw taal een even goede culturele ambassadeur kan zijn?

Dat zijn de centrale vragen op het colloquium dat Ons Erfdeel vzw op zaterdag 19 november 2016 in Brussel organiseert.

Taalgebruik in het proces: rechtsonzekerheid troef!

Taalgebruik in het proces: rechtsonzekerheid troef!Gent, 22 september 2016, Isabelle Bambust - Lieve (gerechts)vertaler, zoals u wel weet, is er nog veel rechtsonzekerheid en onrechtvaardigheid rond het gebruik van verschillende talen in de gerechtelijke wereld.

In dit artikel licht ik twee rechtspraakvoorbeelden toe, die laten zien dat er nog veel ruimte is voor meer rechtszekerheid en rechtvaardigheid.

Het is mijn overtuiging dat u als (gerechts)vertaler daarbij een waar verschil kunt maken. Voelt u dat ook zo aan? Ik kijk uit naar uw feedback.

Hoe evolueert de positie van het Nederlands? (enquête)

De Staat van het Nederlands - onderzoekHoe staat het tegenwoordig eigenlijk met het Nederlands in Vlaanderen en Nederland? En is er evolutie waar te nemen? Wordt de positie van het Nederlands nu sterker? Of zwakker? Of blijft ze stabiel?

Onderzoekers van Universiteit Gent en Meertens Instituut (Amsterdam) mogen het in opdracht van de Nederlandse Taalunie uitzoeken. Dat doen ze met een enquête, waar ook u aan mee kunt werken. Welke taal of talen gebruikt u in welke situaties? Wanneer kiest u voor Nederlands, en wanneer voor Engels, Frans, Turks, Arabisch of een andere taal? Dat is de hamvraag.

Dubbeldebat over de positie van het Nederlands

Taalunie dubbeldebat over meertaligheid in het onderwijsDe Taalunie organiseert eind september twee publieke debatten over de positie van het Nederlands in de meertalige samenleving (en in het onderwijs in het bijzonder). Op maandag 26 september in Brussel naar aanleiding van de Europese Dag van de Talen, en op vrijdag 30 september op het Drongo Talenfestival in Utrecht.

Belangrijk bericht aan alle Nederlandstaligen I

Belangrijk bericht aan de Nederlandstaligen

Iedereen spreekt toch Engels? Waarom zou je nu nog Nederlands leren? Toch leren aan ruim 175 universiteiten duizenden studenten Nederlands. Zijn ze goed gek?

En dus is een terechte vraag: wat doen al die mensen buiten het Nederlandse taalgebied met dat Nederlands? Hoe gebruiken ze de Nederlandse taal en, interessanter nog, hoe creëren ze daarmee waarde? Voor zichzelf, voor hun organisatie, bedrijf of samenleving? Een snapshot van de hand van Gergana, Bea en Arsen, die in Bulgarije, Slovakije en Noord-Frankrijk Nederlands studeren (en twee dagen stage liepen bij De Taalsector).

Factuur in het Italiaans fluit Vlaams taaldecreet (opnieuw) terug

Italiaanse factuur fluit Vlaams taaldecreet (opnieuw) terugGent, 1 juli 2016, Isabelle Bambust - Op 18 december 2014 publiceerde De Taalsector het artikel “Vlaanderen blinkt taaldecreet op”. Het Vlaams taaldecreet van 19 juli 1973, dat het gebruik van de talen tussen werkgever en werknemer regelt, bepaalde onder meer dat ondernemingen met een exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied de individuele arbeidsovereenkomst uitsluitend in het Nederlands moesten opstellen. In 2013 vond het Europees Hof van Justitie (HvJ EU) dit in het arrest Las in strijd met het beginsel van vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie (Lees: Europees Hof van Justitie haalt Vlaams taaldecreet onderuit). De doelstellingen van algemeen belang die Vlaanderen met het taaldecreet wilde bereiken - zowel de Nederlandse taal als de Nederlandstalige werknemer beschermen en (sociaal) bevorderen - had men volgens het HvJ EU ook op een andere manier kunnen bereiken, bijvoorbeeld door twee taalversies van de arbeidsovereenkomst te verlangen, een in het Nederlands, en een in een taal die beide partijen begrijpen.

Op 21 juni 2016 is het rebelote! Het Vlaams taaldecreet wordt opnieuw door het HvJ EU op de rooster gelegd en opnieuw teruggefloten. Deze keer gaat het over de taal waarin een factuur moet worden opgesteld. Volgens het Vlaams taaldecreet moeten alle wettelijk voorgeschreven documenten van ondernemingen in het Vlaams Gewest uitsluitend in het Nederlands opgesteld worden, en dit op straffe van een ambtshalve nietigheid.

Talige superdiversiteit in het hoger onderwijs (forumdag)

Forumdag 2016Wat betekent de talige superdiversiteit in Europa en Vlaanderen voor het hoger onderwijs in Vlaanderen? Over deze vraag buigt zich op dinsdag 24 mei 2016 in Antwerpen het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning, een bijeenkomst voor docenten, taalondersteuners en taalbeleidsmedewerkers uit het hoger onderwijs.

Een nieuwe kans voor een meer persoonlijke taalbescherming, dankzij de Chancery Division (High Court) in Engeland

Een nieuwe kans voor een meer persoonlijke taalbescherming, dankzij de Chancery Division (High Court) in EngelandGent, Isabelle Bambust – Rechtbanken worden steeds vaker geconfronteerd met internationale aanknopingspunten. Zo moet een Franse rechtbank soms in staat zijn om niet-Franse wetten toe te passen. Soms hebben de partijen de Franse nationaliteit niet, of wonen zij niet in Frankrijk.

Wanneer een partij in een ander land woont, bemoeilijkt dit de verzending van belangrijke gerechtelijke documenten uit het dossier. Ik denk bijvoorbeeld aan de taal van die documenten. Een Franstalig document uit Parijs zou bijvoorbeeld in aanvaring kunnen komen met de Nederlandse officiële taal van Nederland waar de bestemmeling woont, of met de eigen taal van de bestemmeling die niet altijd met de Nederlandse officiële taal zal overeenkomen.

Open VLD wil kindergeld koppelen aan verplichte taallessen voor moeders

Liberalen willen kinderbijslag aan verplichte taallessen voor moeders koppelenIn België is kindergeld sinds vorig jaar een Vlaamse bevoegdheid. Kindergeld of kinderbijslag is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van een kind. De liberale partij Open vld wil de kinderbijslag koppelen aan verplichte taallessen voor moeders. Volgens de liberalen kan zo'n koppeling de emancipatie en integratie bevorderen.

Wat zegt Open vld precies en hoe reageren de coalitiepartners, de oppositie, de Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede?

Taalrechten in strafzaken: Hof van Justitie neemt gas terug

Taalrechten in strafzaken: Hof van Justitie neemt gas terugU wordt veroordeeld in een strafzaak ergens in de EU. Volkomen ten onrechte, zo vindt u, en u wilt beroep instellen. Vindt u dat dat moet kunnen in een andere taal dan de taal van de procedure (die u niet beheerst)? In uw eigen taal bijvoorbeeld?

Aanvullende gegevens