Over dubbele onderwerpen en dubbele hulpwerkwoorden

Uit recent corpusgebaseerd onderzoek van de Nederlandstalige dialecten blijkt dat in die dialecten taalkundige fenomenen optreden die in de standaardtaal niet bestaan. De syntactische verdubbeling (syntactic doubling) is zo'n fenomeen. Voorbeeldje: ze peiz-n da-n ze ziender rijker zij-n. Deze zin bevat een dubbel onderwerp: ze en ziender. Nog een voorbeeldje: K-em da gezegd gehad. Deze zin bevat een dubbel hulpwerkwoord (hebben). Overigens verdubbelen dialectsprekers nog meer dan alleen het onderwerp of het hulpwerkwoord: ook vraagwoorden, negaties enz.

Lees meer...

Aanvullende gegevens