Economische waarde

Taal en de taalsector zijn cruciaal. Alleen met goede taal en communicatie kunnen economie en samenleving optimaal functioneren.

“Taal is van grote invloed op onze manier van communiceren, van gedachten uit te wisselen en opdrachten te geven. Daarom is goed taalgebruik essentieel." Dat zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen, in dit filmpje over het belang van taal en de taalsector voor de economie.

Zo gaat maar liefst 84% van wat de bedrijven in Vlaanderen produceren naar het buitenland. Dat is uiteraard alleen mogelijk als de exporteconomie haar talen kent.

De taalsector creëert met zijn brede scala aan taaldiensten een grote economische waarde. 

Meer weten? Uitgebreide informatie over de taalsector en de taaleconomische activiteit in het Nederlandse taalgebied vind je in het rapport "Eindrapport over economische verkenning van de taalsector voorgesteld", dat in opdracht van de Taalunie tot stand kwam.


Carrière met taal?

De taalsector is sterk vervlochten met de andere economische sectoren. Dat betekent dat je met een talendiploma tegenwoordig vele richtingen uit kan. Er zijn intussen meer dan honderd taalberoepen, van accountmanager in een vertaalbureau tot webredacteur, van adviseur taalbeleid tot woordvoerder. Of misschien dacht je zelf al aan de conferentietolk, de beëdigd vertaler, de copywriter of de leraar Frans?

Talenkennis wordt steeds belangrijker in steeds meer domeinen van de samenleving. Taalgediplomeerden zetten hun kennis en vaardigheden ook in bij scholen, uitgeverijen, redactiebureaus en vele andere organisaties in de zorg, in asiel en integratie, en in de cultuursector.


Groei en bloei

De taalsector is al enkele tientallen jaren flink aan het groeien, zonder spectaculaire ups en downs. Onder meer de globalisering en de migratiestromen zijn gunstige trends voor de sector. Uit eigen onderzoek weten we dat de sector financieel gezond is.

Bovendien kijkt de sector met vertrouwen naar de toekomst. Dat weten we uit het genoemde Taalunie-rapport. Omzet en winst zullen de komende jaren naar verwachting verder stijgen of minstens gelijk blijven.


Taaltechnologie verzekert toekomst

Taaltechnologie is een heel belangrijk segment van de taalsector. En de technologie staat niet stil; denk aan chatbots, spraakassistenten, algoritmes die haatspraak opsporen op sociale media, enz.

De belangstelling voor taaltechnologische oplossingen neemt zeer sterk toe. Dat zien we onder meer aan het aantal innovaties met taaltechnologie dat het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) ondersteunt. Waar taal en technologie elkaar ontmoeten, ligt een van de meest veelbelovende vakgebieden van de toekomst. Taaltechnologie doet het belang van de taalsector alleen maar toenemen. Toekomst verzekerd.


Deze tekst is van de hand van Siel Moreels, masterstudente meertalige communicatie (UGent), in het kader van haar stage bij De Taalsector (2021). De Taalsector verbindt taalprofessionals, ondernemers en organisaties in de taalsector, en ook taalinkopers en -gebruikers in alle sectoren van de economie en de samenleving.

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.