De Taalsector Winterdrink - de status van de taalprofessional Revisited

Ronde Tafel over de status van de taalprofessional"De voornaamste stakeholders uit de verschillende segmenten van de taalsector zouden samen een overkoepelend 'platform' moeten creëren dat:

(1) instaat voor de PR (beeldvorming, externe communicatie) van de hele taalsector,

(2) de belangen verdedigt die de verschillende segmenten van de taalsector gemeenschappelijk hebben,

(3) een aanbod aan permanente vorming ontwikkelt en

(4) heel veel kleine acties onderneemt om de waarde van alle taaldiensten en taalproducten te verhogen."

Dat was de voornaamste uitkomst, conclusie en aanbeveling van de 'Ronde Tafel over de status van de taalprofessional' die op 12 maart 2013 in Gent plaatsvond.

Dat was 2013. Nu is het eind 2017. Wat is er gerealiseerd? Wat is er nog te doen?

Lees meer...

Aanvullende gegevens