Een Europees Agentschap voor taaldiversiteit en het leren van talen?

Op aanbeveling van het Europees Parlement heeft de Europese Commissie een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren over de oprichting van een Europees Agentschap voor taaldiversiteit en het leren van talen (European Agency for linguistic diversity and language learning). De haalbaarheidsstudie leverde alvast een rapport op dat nu is gepubliceerd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens