Meertaligheid maakt de tongen los

Van 24 tot 26 augustus 2006 heeft in Bozen/Bolzano (Italië) een conferentie plaats over meertaligheid in Europa: bevindingen, behoeften en goede praktijken (Multilingualism Across Europe: Findings, Needs, Best Practices).
Deze conferentie past in een nog steeds groeiende trend van publicaties en evenementen over meertaligheid. De publicaties zijn lang niet meer louter academisch of saaie Europese beleidsnota's maar bereiken een steeds breder publiek, met handige gidsen als 'Meertalig opvoeden' en 'Hoe kinderen meertalig opgroeien'. Zelfs de Europese beleidsnota's bevatten frisse ideeën over meertaligheid.

Lees meer...

Aanvullende gegevens