Meertaligheid spreekt voor zich (30 jaar meertalig onderwijs in Brussel)

Meertaligheid spreekt voor zich (30 jaar meertalig onderwijs in Brussel)Bij uitgeverij Acco (Leuven) is het boek 'Meertaligheid spreekt voor zich' onder redactie van Johan Leman verschenen. Dit boek vertelt hoe het meertalig onderwijsproject van het Brussels regionaal integratiecentrum Foyer gedurende 30 jaar concreet in zijn werk ging. Het boek is geen academische uiteenzetting of theoretische onderbouwing maar een bundeling van de ervaringen van kinderen, ouders, leerkrachten, directies en begeleiders. Het project moest in juni vorig jaar ophouden, omdat de subsidies werden geschrapt - ondanks luid protest.

Lees meer...

Aanvullende gegevens