Indien u het Nederlands niet voldoende machtig bent, …


"Zaventem ligt in het Nederlandstalig taalgebied van België. Door wetten en decreten is het de bedienden tuchtrechtelijk verboden een andere taal dan het Nederlands te gebruiken met het publiek. Indien u het Nederlands niet voldoende machtig bent, verzoeken we u zich aan te bieden met een tolk."

Lees meer...

Aanvullende gegevens