Een debat over het volledige herstel van het Nederlands als universitaire voertaal (5/10/2018 Brussel)

Stichting Nederlands'Nog steeds wordt in culturele en politieke kringen gesuggereerd dat een halt moet worden toegeroepen aan de verdere verengelsing van de universiteiten. Die op zich sympathieke wens is in feite al lang voorbijgestreefd. Deze instellingen, aan de top van de onderwijspiramide, zijn namelijk al tot op het bot verengelst. Waarbij Vlaanderen een lichte achterstand heeft op Nederland.'

Dat is het uitgangspunt voor het debat dat Stichting Nederlands op vrijdag 5 oktober 2018 in Brussel organiseert in aansluiting op de feestelijke uitreiking van de LOF-prijs der Nederlandse Taal aan An De Moor, talenbeleidscoördinator bij hogeschool Odisee.

Lees meer...

Aanvullende gegevens