Geen Engels, geen di­ploma? (colloquium)


Op zaterdag 23 april heeft aan de Universiteit Gent een colloquium plaats over taalgebruik en democratie in het hoger onderwijs. De titel van het colloquium is "Geen Engels, geen diploma?". Het colloquium is een gezamenlijk initiatief van het Davidsfonds, het Masereelfonds, het Rodenbachfonds, het Vermeylenfonds en het Willemsfonds.
Voor het colloquium is een aantal binnen- en buitenlandse historici, taalwetenschappers en sociologen uitgenodigd om antwoorden te helpen vinden op volgende vragen: "Sluit Vlaanderen zich op in een academisch getto als het een 75 jaar geleden gerealiseerde verworvenheid wil vrijwaren? Of betekent het anderstalig maken van het Hoger Onderwijs een stap terug in de democratisering ervan? Nederlands, Engels of Globish in het universitair onderwijs? Welke gevaren lopen we? Of welke kansen missen we?"

Lees meer...

Aanvullende gegevens