Hoe ontstaat grammatica? (1)

Hoe ontstaan grammaticale elementen? Hoe ontstaat grammatica? Het is een boeiende vraag waaraan steeds meer historische taalwetenschappers zich lijken te wijden. Woorden die we vandaag in de grammatica bestuderen (voegwoorden, voorzetsels enz.) moeten ooit zijn ontstaan als lexicaal element. Een beetje eenvoudig gezegd, woorden kunnen 'verhuizen' van het lexicon naar de grammatica. Dan zeggen we dat ze grammaticaliseren. Hun betekenis wordt abstracter, hun vorm meer gecondenseerd, de plaatsing in de zin rigider. Hoe, wanneer en waarom grammaticaliseren lexicale elementen?

Lees meer...

Aanvullende gegevens