De (beperkte) mogelijkheden om een schriftsysteem te veranderen

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober heeft in Nijmegen een workshop plaats over de (beperkte) mogelijkheden om een schriftsysteem te verbeteren. De workshop is de vijfde internationale workshop "Writing Systems" en de titel is "Constraints on Spelling Changes".

Het workshopthema sluit aan bij de spellingaanpassingen die momenteel in het Duitse en Nederlandse taalgebied worden doorgevoerd. De workshop wil onderzoeken hoe de mogelijkheden om de spelling te verbeteren onderhevig zijn aan beperkingen. Dat kunnen beperkingen zijn op het vlak van de leer- en onderwijsbaarheid van de spelling, taalkundige beperkingen, maar ook psycho- en sociolinguïstische beperkingen, en ook historische en praktische beperkingen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens