Spelling van a tot z (opleiding)

Spelling van a tot zIn drie lesdagen een grondige kennis en begrip verwerven van het hele spellingsysteem (de regels) en van enkele essentiële achtergronden. Dat is het doel van de opleiding 'Spelling van a tot z' die het Groepscentrum Permanente Vorming van de Odisee Hogeschool in het voorjaar van 2016 in Brussel aanbiedt. Met Johan De Schryver als docent.

Lees meer...

Aanvullende gegevens