Gratis consults voor docenten NT2 / NVT bij Taalunie in Brussel

NVT-consults bij Taalunie in BrusselIk doceer Nederlands aan anderstaligen. Welk lesmateriaal kan ik gebruiken? Waar vind ik iets extra's voor in de klas? Welke boeken zijn nuttig voor mijn lessen?

Docenten met vragen over leermiddelen kunnen voortaan ook op consult bij de Taalunie in Brussel.

 

De Taalunie heeft de voorbije jaren een unieke collectie leermiddelen voor docenten Nederlands als vreemde of tweede taal (NVT / NT2) aangelegd. Deze collectie van bijna duizend boeken is nu te raadplegen in de bibliotheek van Muntpunt in Brussel. Daar organiseert de Taalunie de komende periode ook gratis consults voor docenten die met vragen zitten over lesmateriaal en nuttige boeken. Ze zet daarvoor leermiddelenexpert Peter Schoenaerts in.

Wereldwijd leren naar schatting 400.000 mensen Nederlands als vreemde taal. In Franstalig België alleen al leren ongeveer 350.000 leerlingen Nederlands op school. Zij krijgen les van 6 à 7000 docenten, die vaak zelf een andere moedertaal hebben dan het Nederlands. Docenten NVT/NT2 die met vragen zitten over didactisch materiaal kunnen nu tijdens maandelijkse consults of infosessies in Brussel terecht bij leermiddelenexpert Peter Schoenaerts. Hij beantwoordt vragen, geeft uitleg en tips, en doet suggesties voor andere boeken of aanvullend lesmateriaal.

Peter Schoenaerts werkte als auteur mee aan diverse educatieve publicaties voor anderstaligen die Nederlands leren. Als leermiddelenexpert bij het Taaluniecentrum NVT leerde hij de hele NVT-collectie grondig kennen. Peter Schoenaerts is daarnaast ook NT2-theatermaker bij Theater van A tot Z en eindredacteur bij Humo.

De grote collectie leermiddelen Nederlands van het Taaluniecentrum NVT is nu vrij te raadplegen en te ontlenen in de bibliotheek van Muntpunt in Brussel. De catalogus is online in te kijken.

De data waarop de consults of informatiesessies plaatsvinden, zijn te vinden op de website van Muntpunt. Inschrijven kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Achter deze collectie staan de Taalunie die haar collectie openstelt, Muntpunt voor haar locatie en bibliotheek en het Huis van het Nederlands Brussel als brug tussen de collectie en de docenten. De eerstvolgende informatiesessie is op dinsdag 7 februari 2017 van 16 tot 18 uur.


NVT-collectie

Het Taaluniecentrum NVT (Nederlands als Vreemde Taal) werd in 2009 in Brussel geopend en was verantwoordelijk voor de ondersteuning van de 6 à 7000 leraren die wereldwijd het Nederlands als vreemde taal verzorgen in het lager, secundair en universitair onderwijs. Het centrum werd in 2014 in de werking van de Taalunie geïntegreerd. De unieke leermiddelencollectie van het centrum, dat in het gebouw van het Kaaitheater aan de Sainctelettesquare was gevestigd, is nu vrij te raadplegen op de vierde verdieping van de bibliotheek Muntpunt, een paar honderd meter verder. De hele collectie is nu ook ontsloten via de openbare catalogus van de bibliotheek. Dat betekent dat iedere belangstellende online kan opzoeken of Muntpunt een bepaald werk in collectie heeft, of het beschikbaar of uitgeleend is, of het kan worden gereserveerd en waar het zich precies bevindt in de bibliotheek.


NVT  of NT2?

Doceer je Nederlands aan anderstaligen binnen het Nederlandse taalgebied, dan ben je docent Nederlands als tweede taal (NT2). Doceer je Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied, dan ben je docent Nederlands als vreemde taal (NVT). Volgens sommigen maakt dat vanuit didactisch oogpunt niet veel verschil uit. Volgens anderen is het een belangrijk verschil als je studenten buiten de les veel of weinig leerkansen hebben. Ook is een klas NVT-studenten vaak homogener samengesteld dan een NT2-klas, zowel talig als cultureel, en maakt dat ook didactisch een verschil uit.


Taalunie

De Taalunie is de beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het terrein van de Nederlandse taal, zowel binnen als buiten het taalgebied. 'De Taalunie stimuleert mensen en maatschappelijke sectoren om het Nederlands optimaal te benutten en zo hun kansen te vergroten. Daartoe ontwikkelt ze proactief beleid, producten en diensten. Op die manier zorgt zij ervoor dat het Nederlands een levendige taal blijft die in alle domeinen wordt gebruikt.'


Muntpunt

Muntpunt is een Vlaamse bibliotheek en ontmoetingsplaats in het centrum van Brussel. De bibliotheek bevat naast de NVT-collectie van de Taalunie ook de zogenaamde Babelcollectie: meer dan duizend titels Nederlandse literatuur in vertaling. En verder ook veel romans in eenvoudig Nederlands, taalcursussen (voor alle mogelijke talen), een gamezone, een spelpunt met gezelschapsspellen voor spelers van 4 tot 104 jaar. De vele activiteiten sluiten aan bij de bibliotheekwerking of spelen in op actuele thema's, steeds met de Brusselse hoofdstedelijke context in het achterhoofd.

 

Meer info bij Muntpunt via tel. +32 2 278 11 11 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer info: https://www.muntpunt.be/bezoeken/activiteiten/consult-voor-docenten-nederlands-voor-anderstaligen

Meer info: https://muntpunt.be/nederlands-leren-muntpunt

Meer info: http://www.taalunie.org

Meer info: http://www.huisnederlandsbrussel.be/

 

Aanvullende gegevens