Alaboemsasa: taalstimulering Nederlands voor meertalige kinderen in de vrije tijd

Alaboemsasa: taalstimulering Nederlands voor meertalige kinderen in de vrije tijdHet Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven en het productiehuis Motionmakers (Vilvoorde) hebben een vormingspakket ontwikkeld dat begeleiders van meertalige kinderen (in jeugdbeweging, speelpleinwerking, buitenschoolse opvang, enz.) moet helpen om het gebruik van het Nederlands in de vrije tijd te stimuleren. Het pakket heet Alaboemsasa en is ontwikkeld in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en vzw De Rand.

Lees meer...

Aanvullende gegevens