Uw talenpaspoort alstu­blieft!

Het Nederlandse Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (NaB-MVT) heeft een website ontwikkeld over het Europese Taalportfolio. Dat gebeurde in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Op de website kan elke bezoeker zijn persoonlijk taalportfolio aanmaken en bijhouden.

 

Het Europese taalportfolio is een soort talenpaspoort. In dat paspoort kunnen leerlingen - maar ook volwassen studenten, bedrijven en docenten - zelf hun vaardigheden in verschillende talen omschrijven.  Dat kan op een relatief eenvoudige manier, zodat de omschrijvingen internationaal begrijpelijk zijn. Opdat de interpretatie van de informatie internationaal gelijk zou zijn, is het portfolio gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen (ERK of Common European Framework of Reference for Languages - CEFR). Het ERK is door de Raad van Europa ontwikkeld en wordt in heel Europa erkend. Daarnaast is het taalportfolio ook als leer- en evaluatiemiddel bedoeld.

Het Europese taalportfolio omvat drie delen: (1) een taalbiografie, waarin vooral de ervaringen beschreven staan, (2) een taalpaspoort, waarin diploma's en behaalde niveaus beschreven staan en (3) een dossier, dat voorbeeld- en bewijsmateriaal kan bevatten.

 

De site biedt daarnaast veel overzichtelijke informatie over het Europese taalportfolio.

 

Meer info: www.europeestaalportfolio.nl

 

(dd - 23/3/2005)

Aanvullende gegevens