Bespreking registerwet (UAntwerpen, 28/4)

Het departement Toegepaste taalkunde van de faculteit Letteren en wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen organiseert op donderdag 28 april 2016 een voorstelling en bespreking van de zogenaamde registerwet, de wet van 10 april 2014 die de oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken regelt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens