Archief van alle events

Dit is het archief van alle events in de brede taalsector vanaf 2013. Wil je de actuele sectoragenda? Klik hier.

Datum Event Plaats
     
13/1/2022 Wat kunnen lerarenopleidingen Nederlands wereldwijd voor elkaar betekenen? Online
18/1/2022 Duidelijke mondelinge taal (AGII-vorming) Online
19/1/2022 VIOT 2022: Taalbeheersing maakt het verschil Gent > Online
19/1/2022 Webinar Gys-Walt van Egdom: “Real miracles, sensibly priced.” Hoe kijken leken naar vertaling? <Online
21/1/2022 De Taalsector Presenteert: de storyteller Online
24-28/1/2022 École d'hiver 2022 sur le Text Mining et l'analyse des réseaux sociaux en Python Louvain-la-Neuve
26/1/2022 Monsters in the classroom – Latin and Greek at primary school Online
27/1/2022 Speaking: Before, during, and after (BELTA webinar with Matt Done) Online
28/1/2022 De communicatiewaaier: taalhulpmiddelen voor vlotte communicatie met anderstaligen (AGII-vorming) Online
27/1-2/2/2022 Poëzieweek 2022 Nederland & Vlaanderen
1/2/2022 De taalsector en het talenonderwijs: gesprek met het Vlaams Talenplatform Online
2/2/2022 Postgraduaat Leescoach (startsessie) Brussel
3/2/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent & online
7/2/2022 Lancering Drongo-platform over meertaligheid Online
7-11/2/2022 Maakmarathon Verstaanbare gezondheidszorg Gent
9/2/2022 Nascholingstraject: Leerwinst en onderwijseffectiviteit in NT2-trajecten (startsessie) Gent & online
9/2/2022 Taaldag 2022 - Themadag voor taalleerkrachten s.o./v.o. Online
10/2/2022 OPEN Forum 2022 Online
11/2/2022 Unlimited! 3 Innovation for Access: New Interactions Online
18/2/2022 De Taalsector Presenteert: de conversation designer Online
21/2/2022 Webinar ter gelegenheid van de Internationale dag van de Moedertaal 2022 Drongo.nl
22/2/2022 Internationale Dag voor Taalactivisme (Global Language Advocacy Day  
22/2/2022 Taal als mensenrecht: online panelbijeenkomst Drongo.nl
23/2/2022 Digitale didactiek voor klassieke talen Gent > online
1-2/3/2022 The European Chatbot & Conversational AI Summit 2022 Online
3/3/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent & online
4/3/2022 Translating Europe Workshop “Towards Common European GDPR guidelines for the translation and interpreting profession Online
10/3/2022 Een eeuw territorialiteitsbeginsel in de Belgische taalwetgeving: Ontstaan, evolutie en toekomst Leuven
15/3/2022 Getting FIERCE in the Classroom (BELTA webinar) Online
15/3/2022 Google en SEO voor vertalingen: wat en hoe? Online
15/3/2022 Financieel vertalen (werkcollege) Online
17/3/2022 De Taalsector Challenge met AtoloEval van Atolo Online
17/3/2022 Meertalige personen met afasie: onderzoek en behandeling Antwerpen
17-18/3/2022 Workshop: “Speaking about the humans. Animal perspectives on the multispecies world” Online
23/3/2022 Nascholing grammatica aan voor leraren Nederlands eerste graad (startsessie) Gent
23/3/2022 Planting Languages: voorstelling tools voor logopedisten Online
25/3/2022 Exclusief netwerkevent De Taalsector Community Gent
25/3/2022 Studiedag Anéla (Nederlandse vereniging voor toegepaste taalwetenschap) Amsterdam
29/3/2022 Sentiment analysis of technical writing and the language sector (webinar) Online
29/3/2022 Heerlijk Helderdag (Inspiratiedag over heerlijk heldere communicatie) Brussel
31/3/2022 6th ELRC Conference Online
31/3/2022 Masterclass ‘Taal is leuker als je denkt: een zoektocht naar levend Nederlands’ Nijmegen
01/04/2022 Sociolinguistics Circle Leuven
1-2/04/2022 Neerlandistiekdagen 2022 Groningen
6/4/2022 De taalsector in actie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne Online
8/4/2022 Handschriftonderwijs Symposium Gouda
13/04/2022 Value Cast: The Importance of Focusing on the Document Workflow Online
19/04/2022 Conférence Taalbarrière Louvain-la-Neuve / Online
19/04/2022 Het Nederlands in de 21e eeuw (lezing) Geel
20/04/2022 Meertalig opvoeden (oudersessie, Foyer) Online
20/04/2022 Aan de slag met (gewezen) anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas Antwerpen
26/04/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: de klas Online
27/04/2022 Uitreiking LIA's (Language Industry Awards) Gent
28/04/2022 Meer taal, meer info (taalontwikkeling bij meertalige kinderen) Antwerpen
28/04/2022 LOPON2 Lentetweedaagse: actuele ontwikkelingen in het taalonderwijs Vught
30/04/2022 BELTA Day 2022: Inspiring Collaboration Brussel
5/5/2022 Toegepaste taalkunde in de klas (studieavond) Gent
10/5/2022 Studiemiddag rond taalhoudingsenquêtes Luik
10/5/2022 Een leerling uit Oekraïne in de klas – concrete tips en tricks (lager onderwijs) Online
10/5/2022 Taalstimulering Nederlands bij kinderen, tieners en jongeren in de vrije tijd (inspiratiedag Vlaamse Rand) Brussel
11/5/2022 Een leerling uit Oekraïne in de klas – concrete tips en tricks (secundair onderwijs) Online
10-11/5/2022 LSP4Employability: Language Skills for Employable Graduates Brussel
12/5/2022 Dafalwadde Festival Gent
13/5/2022 Meertalig Nederland.... hoe dan? 10 jaar Drongo Nijmegen
16/5/2022 e-cursus Ondertitelen (Nevero, start opleiding) Online
17/5/2022 De Boekenspoiler over Buurtaal (Miet Ooms) Online
17/5/2022 Forumdag Taalbeleid Hoger Onderwijs: Taalsterk naar het werk Antwerpen
18/5/2022 15th Belgium NLP Meetup Gent
19/5/2022 Audiodescriptie schrijven voor film en tv (Nevero, workshop) Maastricht
20/5/2022 Ondertitelen (Nevero, workshop) Maastricht
20)21/05/2022 HSN Conferentie 2022 Antwerpen
22/05/2022 Kletskoppenfestival Nijmegen
22/05/2022 Chocolade in de kijker (Similar) Bergen
24/05/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: de conversatietafel Online
26-28/5/2022 71e Studentenconferentie Taalkunde (StuTS) & 31e Studentenconferentie Computerlinguïstiek (TaCoS) Leeuwarden
31/5/2022 Workshop Gezondheid en Taal Online
1-22/06/2022 Methods in language and speech technology (opleiding) Brussel
1-3/06/2022 23rd Annual conference of the European Association of Machine Translation (EAMT 2022) Gent
2/06/2022 De Nederlandse spelling, een kwelling? (opfriscursus) Kortrijk
2/06/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent & online
07/06/2022 Tekom Europe CrossBorder Event Eindhoven
8-9/06/2022 META FORUM 2022 - Joining The European Language Grid: Together Towards Digital Language Equality Brussel / online
9/06/2022 Een loopbaan met talen, ja dat kan! (panelgesprek) Amsterdam & Online
10/06/2022 Afscheidscollege Jan ten Thije en colloquium Meertaligheid & Medezeggenschap Utrecht & online
14/96/2022 Community Meetup Taal en Business: inflatie doorrekenen Online
14/06/2022 Friends of Search Amsterdam
15/06/2022 Friends of Search Brussel
17/06/2022 CLIN22 - Computer Linguistics in the Netherlands Tilburg
20/06/2022 Traduire pour tout le monde: l’écriture inclusive au-delà des clichés Namen
20-24/6/2022 Summer School on Cultural & Linguistic Diversity: Diversity Management for Social Justice Leeuwarden
22/06/2022 Meertalig opvoeden (oudersessie, Foyer) Online
22/06/2022 Inclusief taalgebruik Online
24/6/2022 Fotograferen en fotoshoot voor taalprofessionals (workshop) Gent
28/06/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: de taalvakantie Online
28-29/06/2022 CDI Festival: How to Win at Conversational AI Online
7-8/7/2022 World CLIL 2022 Den Haag
12-16/7/2022 XX EURALEX International Congress: Dictionaries & Society Mannheim
3-16/7/2022 Sociolinguistics Symposium 24 (SS24) Gent
19-23/7/2022 The GLOCAL COMELA 2022, The GLOCAL Conference on Mediterranean and European Linguistic Anthropology Athene
15-20/8/2022 XVII.Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (idt wien 2021) Wenen
17-20/8/2022 Summer Schools: Mixed-methods research: Ecological perspectives on language teaching Louvain-la-Neuve
22-26/8/2022 Colloquium Neerlandicum Nijmegen
5-11/9/2022 Week van de Geletterdheid Vlaanderen, Brussel
6/9/2022 Woorden zijn daden (seminar over de kracht van taal) Amsterdam
6/9/2022 Geletterdheid versterken (lancering leermodule, webinar) Online
7/9/2022 De meerwaarde van een goed taalbeleid in ondernemingen: inspiratiesessie Online
8/9/2022 World Literacy Day (Internationale dag van de Geletterdheid) #LiteracyDay
9/9/2022 Sales voor taalondernemers (sessie 1/3) Gent
9/9/2022 Zomercursus Oekraïens (startsessie) Gent
10/9/2022 Nazomerbijeenkomst NGTV Neerijnen, NL
11-13/9/2022 Write The Docs Prague Online
13-15/9/2022 Semantics Wenen
14-15/9/2022 Language Intelligence @ Work Summit: Putting the Customer in the Centre Wenen & online
13-16/9/2022 2nd Conference on Frisian Humanities Leeuwarden
14/9/2022 Creacours - uitwisselingsnamiddag onder leerkrachten Frans Antwerpen
15/9/2022 Live Zoom Q&A rondom het handboek ‘Kinderen die meertalig opgroeien’ Online
15-17/9/2022 12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism (IAM L3) Zagreb, HR
16/9/2022 Sales voor taalondernemers (sessie 2/3) Gent
19/9/2022 Professionalisering van de beginnende vertaler (start online cursus ELV) Online
20/9/2022 Coworkingdag voor startende vertalers (BKVT) Brussel
22/9/2022 Tekom Belgium event Gent
23/9/2022 Streektaalconferentie: Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal Brussel
23/9/2022 Sales voor taalondernemers (sessie 3/3) Gent
23-24/9/2022 Dag van de Meertaligheid (Europees Parlement) Brussel & online
24/9/2022 Dialectologie (startsessie cursus 1/12) Gent
24/9/2022 Brusselse Dag van de Meertaligheid (Brussels Gewest) Brussel
26/9/2022 2022 European Day of Languages: Language competences at the service of youth (European Commission event) Online
26/9/2022 Standards: an Undervalued Tool in the Hands of Language Professionals - EULITA webinar (European Legal Interpreters and Translators Association) Online
27/9/2022 Community Meetup Taal en Leervormen: gamificatie Online
28/9/2022 Naamkunde: inleiding tot de Vlaamse toponymie en antroponymie (startsessie cursus 1/12) Gent
29/9/2022 Inclusieve taal en de klant: workshop Online
29/9/2022 Pro-M Slotevent: Meertaligheid in de jonge kinderjaren Brussel
29/9/2022 Germaanse talen in historisch perspectief (startsessie lezingenreeks 1/10) Gent
29/9/2022 BELTA webinar with Matt Done: Exploiting teaching materials (Belgian English Language Teachers Association Online
29-30/9/2022 Enseigner la traduction et l’interprétation à l’heure neuronale (Colloque NeuroTrad2022) Brussel
1-8/10/2022 Week van het Nederlands  
3/10/2022 Nationaal Congres Engels: English in a Changed World Ede
5/10/2022 masterclass CLIL (pov, startsessie Gent) Gent
6/10/2022 De Taalsector Open Adviesmiddag Online
6-7/10/2022 II International Conference on Translation and the Language of Tourism (TRADITUR) Córdoba, ES
6-7/10/2022 Human Language Technologies - the Baltic Perspective Riga, LV
10-12/10/2022 CLARIN Annual Conference (Common Language Resources and Technology Infrastructure) Praag
11/10/2022 Dag van de Duitse Taal Nederland
11/10/2022 De wonderen van meertaligheid #3: vertalen of niet? (Passa Porta en Kaaitheater) Brussel
11-13/10/2022 Language and Migration: 19th Annual Conference of EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) Vilnius, LT
11-13/10/2022 TAUS Massively Multilingual Conference & Expo San José, USA
17-19/10/2022 13th International Conference of Experimental Linguistics (ExLing 2022) Paris
17-21/10/2022 Woche für Deutsch / Week van het Duits / Semaine de l’Allemand België
18/10/2022 De Boekenspoiler: Atlas van het dialect in Vlaanderen (met auteur Veronique De Tier) Online
18/10/2022 Taalbeleidsexpert basisonderwijs (startsessie opleidingstraject 1/6)) Online
20/10/2022 Cursus taalanalist (startsessie) Online
20/10/2022 MemoQ Starter webinar (BKVT) Online
21/10/2022 TiNT-dag 2022: Terminologie in juridische taal Amsterdam
21/10/2022 Literair vertalen en technologie: geen match made in heaven, maar toch een relatie? (studiedag Expertisecentrum Literair Vertalen) Antwerpen
21/10/2022 Naamkundedag Amsterdam
22/10/2022 Deutschlehrer*innentag 2022 Brussel
25-26/10/2022 Bilingualism Matters Research Symposium (BMRS) Edinburgh & Online
26/10/2022 Studiedag: Dyslexie? Van 'Ik haat lezen' naar lees- en leerplezier! Brussel
29/10/2022 Dag van de Grammatica Utrecht
2/11/2022 Drongo actualiteiten: Oekraïners in Nederland Nijmegen
5/11/2022 Haak je af of lees je door? Museumteksten aantrekkelijk verwoord en vertaald (VZV Symposium) Apeldoorn
5/11/2022 30 jaar Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden: drijfzand of dansvloer? (DINGtiid-lezing 2022) Leeuwarden
7-9/11/2022 Languages & The Media (4th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media) Berlin
7-25/11/2022 Ein Prozess - Vier Sprachen (Ausstellung) Innsbruck, AT
8/11/2022 De kracht van Artificiële Intelligentie bij de vertaaldienst van de Europese Commissie (workshop) Utrecht
8/11/2022 Woorden tellen. Hoe woordenschatverwerving stimuleren in de lessen Engels, Frans of Duits? Antwerpen
9/11/2022 Masterclass CLIL (pov, startsessie Brugge) Brugge
9-11/11/2022 Translating Europe Forum Brussel
11/11/2022 Streektaalsymposium: streektaal in de zorg Doetinchem, NL
15/11/2022 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen) Antwerpen
15/11/2022 Gendern leicht gemacht (webinar BKVT) Online
15-17/11/2022 Innovation in Translation Summit) Online
17/11/2022 Technical Writing voor taalprofessionals & technische profielen (startsessie opleiding) Brugge
17/11/2022 Training Duidelijke taal (Wablieft) Mechelen
17/11/2022 DiWeF-congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
17/11/2022 Najaarscongres #Kortom Antwerpen
17/11/2022 Feedback Toolkit (BELTA webinar with Dalia Ashraf Online
18/11/2022 Taal en Tongval 2022 (colloquium) Gent
18/11/2022 DBNL-dag 2022 (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) Antwerpen
18-19/11/2022 Language and Life in D/deaf Communities Bern, CH
19/11/2022 Taalstimulerende activiteiten (workshop vzw 'de Rand') Online
21/11/2022 Meertaligheid en leesbevordering (webinar) Online
21/11/2022 Meertaligheid: meer dan taal alleen (studiedag) Gent
22/11/2022 Mercator Multilingualism Lecture 2022: 'Learners' experience of flow in foreign language classes' (Jean-Marc Dewaele) Online
24-25/11/2022 Translating and the Computer - TC44 Luxemburg
25/11/2022 Aan de slag met risicokleuters (op basis van de KOALA-taalscreening) Antwerpen
25/11/2022 Literatuur in de klas (Didactische conferentie Netwerk Didactiek Nederlands Antwerpen
25/11/2022 TST voor het taalonderwijs (NOTaS-bijeenkomst) Nijmegen / online
26/11/2022 VAV-werkcongres (Vlaamse Auteursvereniging) Antwerpen
1-2/12/2022 Elia Focus on Project Management (European Language Industry Association) Manchester
2/12/2022 De nieuwe elektronische legalisatieprocedure (vorming BBVT) Brussel
2/12/2022 Voices from Ravensbrück on the Web - a Multilingual Challenge (CLARIN Café) Online
2-3/12/2022 Intercomprehension-based L2 learning and teaching (conference) Gdańsk, PO & online
7-9/12/2022 Winter Translation Forum (by BP Translation Conferences) Online
8/12/2022 Heldere communicatie in de zorgsector (webinar) Online
8/12/2022 Meertaligheid in de klas (primair onderwijs) (webinar) Online
8/12/2022 „Docs-as-Code“ - an approach to integrate documentation and localisation into continuous software development (tekom Belgium event) Brussel
8/12/2022 A True and Fair View: Communicative, Linguistic and Ethical Aspects of Expressing Point of View in Journalism (4th Conference of the Brussels Institute for Journalism Studies - BIJI) Brussel
9/12/2022 11th NLP4CALL workshop Louvain-la-Neuve & online
13/12/2022 Creatief coachen via rap en poetry Online
14/12/2022 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? Online
14/12/2022 eTranslation voor overheden  Den Haag & online
15/12/2022 Understanding the Voice of the Customer: het potentieel van AI voor automatische emotiedetectie Gent
16/12/2022 Dag van de Fonetiek 2022 Utrecht
16/12/2022 Meertaligheid in de jeugdgezondheidszorg (webinar) Online
     
     
4/1/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject (volzet) Online
6/1/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject (volzet) Online
6/1/2021 E-fficiënt vertalen (workshop) Online
7/1/2021 De Taalsector Adviesmiddag Online
8/1/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject (volzet) Online
14/01/2021 Taal inkopen (Driedelige workshop startsessie) Online
15/01/2021 De Taalsector presenteert: de technical writer Online
19/01/2021 Sterk taalonderwijs op de basisschool (webinar) Online
22/01/2021 De Taalsector Meetup "Kansen voor taalprofessionals in 2021" Online
26/01/2021 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Online
27/01/2021 The Language Garage Online
28/01/2021 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands Online
28/01-03/02/2021 Poëzieweek 2021 Online
29/01/2021 Talige diversiteit in het onderwijs (congres) Online
4/2/2021 De Taalsector Adviesmiddag Online
4/2/2021 Taaldag 2021 (Studiedag Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen) Online
9/2/2021 Pour une pédagogie des stratégies d’apprentissage en FLE (atelier Profff) Online
15/2/2021 Populairwetenschappelijk schrijven (opleiding) Antwerpen
17/2/2021 Taal en migratie (lezing) Online
18/2/2021 De Taalsector Challenge met CrossLang Online
19/2/2021 De Taalsector Presenteert: de revisor Online
19/2/2021 Si no lo veo no lo creo: el poder de las imágenes en el aula de ELE (Español Lengua Extranjera) Online
23/02/2021 The Wounds of Multilingualism #1: Losing and Learning Languages (lezing) Online
26/02/2021 De Taalsector Meetup "Kansen voor taalprofessionals in 2021" Online
3/3/2021 Retoriek en democratie in de oudheid Online
03/03/2021 Boost your CLIL (Content and Language Integrated Learning) in VET (Vocational Education and Training) Online
4/3/2021 De Taalsector Adviesmiddag Online
4/03/2021 Anderstalige nieuwkomers procesgericht evalueren (workshop) Online
5-6/03/2021 Tolk- en Vertaalcongres 2021 Online
11/03/2021 LIA's 2019 & 2020 (Language Industry Awards) (Uitgesteld) Gent
18/03/2021 De Taalsector Challenge met Textgain Online
19/03/2021 De Taalsector Presenteert: de vertaalcoördinator Online
20/03/2021 BELTA Day Online
24/03/2021 KlasCement voor taalleerkrachten in het volwassenenonderwijs (workshop) Online
25/03/2021 Wablieft-training Duidelijk schrijven Online
26/03/2021 Lerende netwerken bij De Taalsector - infosessie Online
1/4/2021 De Taalsector Adviesmiddag Gent / online
1/4/2021 DBNL-dag (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren) Online
2/4/2021 Kansen na corona: De Taalsector Meetup Online
8/4/2021 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) Online
19/4/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject Online
21/4/2021 Het onontgonnen potentieel van receptieve meertaligheid (workshop) Online
21/4/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject Online
23/4/2021 Wat kan het INT voor jou doen? Inspiratiesessie Online
23/4/2021 Infosessie over het beroep van sociaal tolk en het certificeringstraject Online
23/4/2021 Planting Languages (voorstelling project) Online
24/4/2021 Schrijfdag (Creatief Schrijven vzw) Online
27/4/2021 Taalbeleid: wat en hoe? (workshop voor scholen) Online
27/4/2021 De Taalsector Community Online Meetup: heldere kwaliteitssignalen zenden naar klanten Online
28/4/2021 Taal Centraal (Onderwijscongres Stad Brugge) Online
29/4/2021 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? Online
06/05/2021 Kwaliteitsvolle interacties met kleuters: een krachtige motor voor taalontwikkeling (workshop) Online
06/05/2021 De Taalsector Open Adviesmiddag Online
07/05/2021 Linguistics applied to Business Language in a multilingual and multicultural world (PLIN Day 2021) Online
18/05/2021 Voorbij de gimmick: Natural Language Processing (webinar Arteveldehogeschool) Online
19/05/2021 Sociolinguistics Circle 2021 Online
19/05/2021 Boekstart-webinar: boekentips voor baby's en peuters (Iedereen Leest) Online
20/05/2021 De Taalsector Challenge #5 met de NT2-Schrijfassistent van het ILT (KU Leuven) Online
20/05/2021 The Grammar of Conversation (BELTA webinar) Online
20-21/5/2021 Psycholinguistics in Flanders 2021 Online
21/5/2021 De Taalsector Presenteert: de ondertitelaar Online
21/5/2021 Latijn anders? Ander Latijn! (studiedag) Online
25/05/2021 De Taalsector Community Online Meetup: het certificaat / kwaliteitslabel als helder kwaliteitssignaal Online
27/05/2021 Online studiedag LNO²-FTHO: Onderwijs- en taalondersteuning Online
28/5/2021 Kansen na corona: De Taalsector Meetup Online
03/06/2021 De Taalsector Open Adviesmiddag Online
03/06/2021 De plaats van woordenschat en grammatica in je NT2-les Online
10/06/2021 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Online
18/06/2021 De Taalsector Presenteert: de online taalcoach Online
22/06/2021 De Taalsector Community Online Meetup: "het lidmaatschap" als helder kwaliteitssignaal Online
25/06/2021 Fotograferen en fotoshoot voor taalprofessionals (workshop) Gent
2/7/2021 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (Teaser) Online
8/7/2021 3rd Belgian European Language Resource Coordination (ELRC) workshop Online
8/7/2021 ELG Belux 21 (ELG Workshop on Resources for Luxembourgish and Flemish) Online
9/7/2021 31st Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 31) Online
15-21/8/2021 AILA World Congress of Applied Linguistics Online
19/8/2021 De Taalsector Challenge met Idem Dito Online
9/9/2021 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) Online
9-10/9/2021 Tendencias actuales en el Hispanismo (IX Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas del Benelux) Antwerpen
11/09/2021 Muziek en taal (NGTV-jubileumsessie) Online
15/09/2021 Stemmen uit het verleden (symposium) Gent / Online
17/09/2021 De Taalsector Presenteert: de tekstcorrector Online
18/09/2021 De dynamiek van de Nederlandse taal (NGTV-jubileumsessie) Online
22/09/2021 Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen (startsessie) Brussel
24/09/2021 Europese Dag van de Talen-congres: Lezen in alle talen Brussel > Antwerpen
24/09/2021 Simplify Language - Capture Audience (ELRC Technical Workshop) Online
25/09/2021 NT2-conferentie BVNT2 Tilburg / online
25/09/2021 Nederland Vertaalt Amsterdam
26/09/2021 Language Diversity in Amsterdam - Growing up in a multilingual family (Language Diversity Festival what's your language Amsterdam
27/9/2021 The Language Garage #10 Gent
28/9/2021 Happening 'Boekvoorstelling: De Atlas van het dialect in Vlaanderen' Gent
28/9/2021 How to make students love the language they learn (BELTA webinar) Online
30/9/2021 Taaltrajecten: Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben - live online nascholing Online
1/10/2021 BeSTEMming Toekomst: mini-symposium en viering 10 jaar postgraduaat Stem (Thomas More) Antwerpen
1/10/2021 Streektaalconferentie 2021: streektaal op de werkvloer Oldenzaal (NL)
2/10/2021 Taalnuances (NGTV-jubileumsessie) Vianen (NL)
2/10/2021 Taal is macht - startshow van de Week van het Nederlands Antwerpen
2-9/10/2021 Week van het Nederlands  
4/10/2021 Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek (infosessie docAtlas) Online
6/10/2021 Digi-talen (Inspiratiedag voor leerkrachten taal) Online
7/10/2021 De Taalsector Open Adviesmiddag Online & Gent
7/10/2021 Hoe staat het met onze taal? (in de reeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd (MDMU)) Brussel
8/10/2021 Tolk, kom uit uw kot! Netwerkmoment voor conferentietolken Brussel
8/10/2021 Wetenschapscommunicatie voor studenten Nederlands (workshop) Nijmegen
12/10/2021 SOS: een anderstalige nieuwkomer in mijn klas! (vorming docAtlas) Antwerpen
14/10/2021 Risico's in de taalsector - verzekeringspolissen voor taalondernemers (workshop) Gent en online
15/10/2021 De Taalsector Presenteert: de leraar Engels Online
15/10/2021 TiNT-dag 2021: terminologie en communicatie van Simon Stevin tot vandaag Brugge
15/10/2021 Time- en taskmanagement voor taalprofessionals (leertraject) Online
15/10/2021 Postgraduaat Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (startsessie) Brussel
16/10/2021 Deutschlehrer*innen-Tag Brussel
18/10/2021 Content Language Integrated Learning (CLIL) als toegangspoort tot meertalig, taalontwikkelend lesgeven (docAtlas vorming) Antwerpen/td>
28/10/2021 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Online
30/10/2021 #LIAs2021 deadline nominaties taalprofessionals  
3-5/11/2021 Translating Europe Forum 2021 Online
5/11/2021 Taal in ontwikkeling: Vertalen in een veranderende wereld (VZV-symposium) Amsterdam
9/11/2021 20ste Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
09/11/2021 Dramatische expressie voor NT2 met 'Romeo en Julia' (workshop) Antwerpen
09/11/2021 Talkshow 'Get the picture - zin en onzin van iconen' Den Haag / online
11/11/2021 Wat kunnen lerarenopleidingen Nederlands wereldwijd voor elkaar betekenen? (Online Colloquium Neerlandicum) Online
12/11/2021 Taal en Technologie: een succesvolle combinatie Utrecht
15/11/2021 Alles over prijzen en tarieven: dagworkshop Gent
16/11/2021 Training: duidelijke teksten schrijven Mechelen
16/11/2021 14th Belgium NLP Meetup Gent
17/11/2021 Bezuinigen op een vertaling kost handenvol geld (Speedcollege voor bedrijven) Online
18/11/2021 Najaarscongres #Kortom Antwerpen > online
19-20/11/2021 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands (geannuleerd) Antwerpen
20-28/11/2021 Voorleesweek  
26/11/2021 Taal & Tongval-colloquium over big data in taalvariatieonderzoek Gent > online
26/11/2021 38ste Congres Levende Talen: Taal in beweging Online
29/11/2021 Impact van taal op je business - toelichting onderzoeksresultaten Arteveledehogeschool & debat Online
30/11/2021 #LIAs2021 deadline nominaties studenten  
3/12/2021 European Language Grid workshop Online
6/12/2021 Heerlijk Helderdag (geannuleerd) Leuven
13/12/2021 Machinevertalen - een kijkje onder de moterkap (lezing) >Online
15/12/2021 LIA's (Language Industry Awards) 2020 en 2021 (uitgesteld) Gent
16/12/2021 May I have a beer please? How to order a drink in multilingual Europe Online
17/12/2021 De Taalsector Presenteert: de audiobeschrijver Online
22/12/2021 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? (workshop) Online
     
7/1/2020 Infosessie over sociaal tolken Antwerpen
9/1/2020 Infosessie over sociaal tolken Gent
9/1/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #52 Gent
10/1/2020 Infosessie over sociaal tolken Genk
15/1/2020 Postgraduaat Leescoach (startsessie) Brussel
23/1/2020 Kaatje Klank (workshop klankbewustzijn) Brussel
24/1/2020 Symposium Handschriftonderwijs ('Het handschrift in beweging') Gouda
30/1/2020 Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN30) Utrecht
31/1/2020 Grote Taaldag 2020 Utrecht
31/1/2020 Traduction & Qualité 2020 : Biotraduction et traduction automatique (#TQ2020) Rijsel
4/2/2020 Translating Europe Workshop: Professional Translators in the Artificial Intelligence Era – New Challenges and Horizons Bergen
6/2/2020 CNO Taaldag 2020 (Centrum Nascholing Onderwijs Universiteit Antwerpen) Antwerpen
7/2/2020 2de Symposium voor Wetenschapsbloggers Nijmegen
7/2/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #53 Gent
7/2/2020 De veranderende rol van de taaldocent (NUT-Docentendag) Rotterdam
11/2/2020 Iedereen Leest-conferentie: Waarom leesbevordering ertoe doet Gent
13/2/2020 The Language Garage #7 Gent
18/12/2020 De Taalsector Challenge: CrossLang Online
18-19/2/2020 eNSPIRED (VVOB) Leerweek 2020 'Meertaligheid troef in het onderwijs' Brussel
20-21/2/2020 Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC2020) Den Haag
21/2/2020 Internationale Dag van de Moedertaal (UNESCO) Wereldwijd
28/2/2020 Van lijkzang tot strijdlied – Studiemiddag over gebruiksfuncties van Nederlandstalige poëzie door de eeuwen heen Gent
4/3/2020 Trajectbegeleiding: de rol van de NT2-leerkracht Gent
5/3/2020 Aan de slag met Wablieft-boeken in de NT2-les (startsessie) Mechelen
5/3/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #54 Gent
6/3/2020 Profff Studiedag 2020 (leraren Frans) Gent
6-7/3/2020 Neerlandistiekdagen Leiden
10/3/2020 The Power of Video and Animations (tekom Belgium event) Antwerpen
11-13/3/2020 Linguistic and Cultural (Super)diversity At Work (ECSPM Symposium 2020, European Civil Society Platform for Multilingualism) (afgelast) Tilburg
12/3/2020 Conferentie: Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s (afgelast) Heerlen (NL)
12/3/2020 13th Belgium NLP Meetup (afgelast) Brussel
12/3/2020 Talentklas Schrijven voor de taalsector Gent
13/3/2020 Infosessie "Beste taalondernemer, wat kan VLAIO voor u doen?" (afgelast > online) Gent
13/3/2020 Fotograferen voor taalprofessionals (interactieve workshop & fotoshoot) (afgelast) Gent
14/3/2020 BXL Interpreter Barcamp Brussel
18/3/2020 Communiceren met anderstalige ouders (afgelast) Mechelen
19-20/3/2020 Flexibilisering van het taalonderwijs (NUT-conferentie 2020) (afgelast) Tilburg
20/3/2020 Doorprik de mythe - Onderzoeksfestival Grieks voor scholen (afgelast) Gent
20/3/2020 Grenzen overstijgen dankzij een taaluitwisseling (Swap-Swap workshop) (afgelast) Diepenbeek
21/3/2020 Schrijfdag (Creatief Schrijven vzw) (afgelast) Kortrijk
22/3/2020 HungaroMania 2020 (afgelast) Leuven
24/3/2020 Workshop dramatische expressie voor NT2 met 'Romeo en Julia' (afgelast) Antwerpen
25/3/2020 Woorden, daar begint het mee. Het belang van sterk woordenschatonderwijs voor laaggeletterde anderstalige jongeren (afgelast) Antwerpen
2/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #55 Gent > online
2/4/2020 Workshop Verkooptechniek voor taalondernemers (afgelast) Gent
4/4/2020 Dynamic Language Learning Conference (afgelast) Ermelo (NL)
9/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #56 Gent > online
16/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #57 Gent > online
22/4/2020 Dag van het taalonderwijs - Taalkunde in de klas (afgelast) Leuven
23/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #58 Gent > online
23/4/2020 Workshop Prijscalculatie voor taalondernemers (afgelast) Antwerpen
24/4/2020 Interactieve werkvormen in de NT2-klas Antwerpen
27/4/2020 Infosessie over sociaal tolken Antwerpen > online
27-29/4/2020 CLIL Masterclass Wetteren
29/4/2020 Infosessie over sociaal tolken Gent > online
29/4/2020 Infosessie over sociaal tolken Kortrijk > online
29/4/2020 Hoe storytelling je taallessen dynamischer kan maken (workshop) Sint-Niklaas
29/4/2020 Dag van het Grieks Gent
30/4/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #59 Gent > online
7/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #60 Gent > online
8/5/2020 European Academic Colloquium on Technical Communication (afgelast) Twente
8-9/5/2020 La traduction en francophonie : La langue française et ses variations (afgelast) Bergen
9/5/2020 BELTA Day 2020 (Belgian English Language Teachers Association) (afgelast) Brussel
14/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #61 Gent > online
20/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #62 Gent > online
27/5/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #63 Gent > online
27-29/5/2020 3rd International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children (ISBPAC 2020) (afgelast) Nijmegen
28/5/2020 Congres LNO² en Forum Taalbeleid (afgelast) Gent
3-5/6/2020 SENSE 2020 Conference Online
4/6/2020 Duidelijke taal voor hulp- en zorgverleners Online
4/6/2020 De Taalsector Open Adviesmiddag #64 Online
11-12/6/2020 Reinventing the Translation Industry Online
11-12/6/2020 TABU Dag #41 (afgelast) Groningen
16/6/2020 Sociaal tolk of vertaalapp? Communiceren met anderstalige hulpvragers Online
18/6/2020 Sociaal tolk of vertaalapp? Communiceren met anderstalige hulpvragers Online
18/6/2020 Voorlezen aan baby's en peuters (Boekstart-webinar) Online
19/6/2020 Beste taalondernemer, wat kan Vlaio voor u doen? (infosessie) Online
22-23/6/2020 The Power of Language Intelligence (LTI20) (afgelast) Brussel
24-26/6/2020 5th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translating (NPIT5) (afgelast) Utrecht
24/6/2020 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur? (workshop) Online
29-30/6/2020 European Conference of Conversation Analysis (ECCA) Online
2-3/7/2020 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (afgelast) Antwerpen
6/7/2020 Dialectlandschap van Nederland (webinar) Online
12-17/7/2020 4th EACWP Teachers Training Course (European Association of Creative Writing Programmes) (afgelast) Alden Biesen (BE)
9/8/2020 Matthias de Vries-lezing (door Piet van Sterkenburg) en kranslegging Leiden
9-14/8/2020 World Congress of Applied Linguistics (afgelast) Groningen
25/8/2020 Schrijven voor de taalsector (talentklas) Gent
25/8/2020 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) Gent
27/8/2020 Prijscalculatie voor taalondernemers (workshop) Gent
3/9/2020 De Taalsector Garage Gent
7-11/9/2020 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
7-13/9/2020 Week van Lezen en Schrijven Nederland
16/9/2020 Dicté (n.a.v. Matthias de Vriesjaar) Gent & online
17/9/2020 The thinking behind the words (Sense Jubilee Workshop) Online
22/9/2020 Writers' Stretch & Tone (six-week Sense Jubilee workshop cycle) Online
22/9/2020 Start lezingenreeks 'Van Vedisch Sanskriet tot Oudslavisch: twaalf historische talen in vogelvlucht' Gent
23/9/2020 Debat 'Luistertaal als brug tussen talen en mensen' Online
23/9/2020 Internationale Dag van Gebarentalen  
24-25/9/2020 Epos viert de Europese Dag van de Talen Online
26/9/2020 Dag van de Meertaligheid Brussel
28/9/2020 Language Teaching & Learning in Adult Education (contactseminarie) Online
28/9/2020 2020 European Day of Languages Conference: Education begins with language Online
30/9/2020 Lancering van de Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten Online
1/10/2020 De Taalsector Adviesmiddag Gent
2-3/10/2020 DRONGO talenfestival Online
3-10/10/2020 Week van het Nederlands  
6/10/2020 Sterk aan de start – jonge ouders adviseren over meertalig opvoeden (vorming) Brussel
7/10/2020 Hoe kunnen we onze taal dekoloniseren? (lezing) Online
7-17/10/2020 Die Lange Woche der Deutschen Sprache (Week van het Duits) België
8/10/2020 Heeft het Nederlands nog een toekomst? (KANTL-lunchlezing Wim Vandenbussche Gent & Online
9/10/2020 OpenSoNaR Tutorial (CLARIAH) Online
9/10/2020 SOS: een anderstalige nieuwkomer in mijn klas! Online
10/10/2020 Simon Stevin en de zich ontwikkelende wetenschapstaal (lezing) Online
13/10/2020 Lerende netwerken De Taalsector (infosessie) Online
17/10/2020 Deutschlehrer*innentag Brussel
20/10/2020 SOS: als leerkracht pas voor de OKAN-klas Online
20-21/10/2020 GETVICO24 (German Teacher Virtual Conference, Deutschlehrer*innen-Konferenz) Online
22/10/2020 Prijscalculatie voor taalondernemers (De Taalsector Academy) Online
23/10/2020 TiNT-dag 2020 (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Online
29/10/2020 Lerende netwerken De Taalsector (infosessie) Online
30/10/2020 Congres Levende Talen 2020 Online
30/10/2020 Taal en duurzame ontwikkeling: inspiratiesessie in het kader van SDG Week Online
2/11/2020 Verkooptechniek voor taalondernemers (workshop) (afgelast) Gent
2-6/11/2020 tcworld2020 Online
4-6/11/2020 Translating Europe Forum Online
5/11/2020 De Taalsector Adviesmiddag Gent & online
5/11/2020 Matthias de Vries-symposium & boekpresentatie Leiden
5/11/2020 Applying plain language principles to creating accessible, reader-friendly texts (Sense Jubilee Workshop) Online
10-11/11/2020 TAUS Virtual Data Summit Online
13/11/2020 Meertalig voorlezen (interactieve workshop) Brussel
13/11/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
18/11/2020 Dealing with language interference in texts (Sense Jubilee Workshop) Online
18/11/2020 Hoe krijg ik mijn anderstalige kleuters aan de praat? Online
18/11/2020 Il plurilinguismo dell’insegnante nella classe di italiano L2/LS (Convegno Internazionale) Online
19/11/2020 De Taalsector Challenge met lilo Online
19/11/2020 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen) Online
21-29/11/2020 Voorleesweek Vlaanderen & Brussel
23/11/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
26/11/2020 Le Jour du prof de français  
26/11/2020 The sweet sound of writing finesse (Sense Jubilee Workshop) Online
26/11/2020 Best practice for revising translations (Two-part Sense Jubilee Workshop) Online
26/11/2020 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen) Online
27/11/2020 Big data: Perspectieven voor onderzoek naar taalvariatie en taalverandering (afgelast) Gent
27/11/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
27/11/2020 Lerende netwerken De Taalsector (infosessie) Online
1-3/12/2020 METAFORUM 2020 - Piloting the European Language Grid Online
3/12/2020 De Taalsector Adviesmiddag Online
3/12/2020 Zit er een vertaler in jou? Of is het een auteur of een copywriter? (workshop) Online
9/12/2020 Crisis Response – Language tools to the rescue (workshop) Online
9/12/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
10/12/2020 Verkooptechniek voor taalondernemers (online workshop) Online
15/12/2020 Lerende netwerken bij De Taalsector: infosessie Online
17/12/2020 De Taalsector Challenge met Linguineo Online
18/12/2020 De Taalsector Online Meetup "Taalprofessionals in de 2de golf" Online
     
Dit was 2019 Evenementen Plaats
1/1-31/12/2019 Internationaal Jaar van de Inheemse Talen (UNESCO)  
8/1/2019 Positief omgaan met meertaligheid bij jonge kinderen Leuven
11/1/2019 Studiedag Poëzieweek Antwerpen
18/1/2019 Model NL Summit Brussel
30/1/2019 Symposium voor Wetenschapsbloggers Amsterdam
31/1/2019 CLIN 29 (Computer Linguistics in the Netherlands) Groningen
31/1/2019 De Taalbeheersing van Tegenwoordig (100 jaar Helios studievereniging neerlandistiek) Amsterdam
31/1/2019 Gedichtendag Vlaanderen
31/1/2019 Studiedag voor leraren Duits Diepenbeek
31/01-06/02/2019 Poëzieweek Nederland & Vlaanderen
1/2/2019 Meertalige ontbijtsessie @ Foyer Brussel
2/2/2019 Tool the Docs @ FOSDEM'19 Brussel
2/2/2019 The Dutch Annual Linguistics Day Utrecht
5-6/2/2019 Crossing the Border between Spanish and English (conferentie) Gent
6/2/2019 Taaldag Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen Antwerpen
7/2/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
7/2/2019 4de The State of Translation-lezing: hoe word je vertaler? (Peter Bergsma) Amsterdam
8/2/2019 1st OPEN Forum: Technology for Access Antwerpen
12/2/2019 Anderstalige nieuwkomers (in het basisonderwijs) alfabetiseren (workshop) Leuven
12/2/2019 Communicatiedrempels bij anderstalige diabetici (studiedag) Gent
13/2/2019 Taalspelletjes en werkvormen voor secundair onderwijs (docAtlas) Antwerpen
15/2/2019 NOTaS-bijeenkomst rond KI en TST (Kunstmatige Intelligentie en Taal- en Spraaktechnologie) Tilburg
21/2/2019 Internationale Dag van de Moedertaal  
22/2/2019 Bruxelles et ses langues : un territoire partagé (Séminaire TranSphère) Brussel
26/2/2019 Hoe stimuleer je geletterdheid in niet-talige vakken? (workshop secundair onderwijs) Leuven
6/3/2019 TAUS Global Content Summit Amsterdam
7/3/2019 Het belang van vertalen! De Martinus Nijhoff Vertaalprijs Amsterdam
11/3/2019 Vertaalslag 2019 Amsterdam
11/3/2019 Uiterste inzenddatum Haiku's voor Vrede Vlaanderen & Brussel
13/3/2019 9th Belgium NLP Meetup Gent
14/3/2019 Meertaligheid in grensregio's (workshop Ontmoetingsdag beide Limburgen) Maastricht
14/3/2019 Small talk on framing Brussel
15/3/2019 Jaarlijkse Studiedag Profff (Vereniging Leraren Frans) Gent
16/3/2019 Talenfestival - Lingvo Festivalo (Esperanto) Oostende
18/3/2019 Volunteers in Language Learning (studiedag) Leuven
19/3/2019 Interactieve werkvormen in de NT2-klas (workshop volwassenenonderwijs) Leuven
20/3/2019 4de Vlaamse CLIL-studiedag Brussel
20/3/2019 Dramatische expressie in de NT2-klas (workshop) Leuven
23/3/2019 Dramatische expressie in de NT2-klas (workshop) Vilvoorde
25/3/2019 Vertaaltechnologie: wat met automatische vertaling (vormingssessie) Kortrijk
28/3/2019 Meertaligheid en taalbeleid in Nederland. Voorbeeld voor Vlaanderen of niet? (lezing) Gent
28-29/3/2019 The Impact of Interpreters on the Judiciary at National and International Level (conference) Luxemburg
29/3/2019 Workshops Creatief schrijven (Passa Porta Festival Brussel
30/3/2019 Taalstimulering in de vrije tijd van kinderen (workshop) Wemmel
4/04/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
4/4/2019 The Language Garage #5 Gent
4/4/2019 Audiodescriptie voor film en televisie (workshop) Antwerpen
5/4/2019 Jubileumconferentie 25 jaar NUT: Macht en praal van taal Antwerpen
11-12/4/2019 Information Energy 2019 Amsterdam
23/4/2019 Zot van chattaal!? (publiekslezing) Gent
23-30/4/2019 International Storytelling festival Bilzen
24/4/2019 Dag van het taalonderwijs: taalkunde in de klas (studiedag) Leuven
24/4/2019 BQTA Job Fair 2019 Brussel
24-26/4/2019 53ste ALTE-congres (Association of Language Testers in Europe) Gent
25/4/2019 Auteursrechten en ... (studiedag) Brussel
25/4/2019 Customizing Machine Translation (CEF eTranslation workshop) Brussel
25/4/2019 Het talenonderwijs in crisis? (studieavond) Gent
26/4/2019 Workshop meertalig voorlezen Brussel
26/4/2019 Lijsttrekkersdebat over Talen in Brussel Brussel
26/4/2019 Informatievergadering voor gerechtstolken en -vertalers (Lextra-Lingua) Brussel
30/4/2019 Droits d'auteur et passage en société Brussel
30/4-20/6/2019 Talen kleuren de wereld (stadsproject) Sint-Niklaas
3/5/2019 Journée d’étude « Linguistique générale 101 » Namen
6/5/2019 Meertaligheid in het onderwijs: une histoire commune (symposium) Brussel
7/5/2019 Rouw & Poëzie (studiemiddag) Gent
8/5/2019 Al spelend Nederlands leren buiten de schoolpoort (docAtlas) Antwerpen
8-10/5/2019 DATeCH-conferentie 2019 (Digital Access to Textual Cultural Heritage) Brussel
11/5/2019 7th Annual BELTA Day (Belgian English Language Teachers Association) Brussel
15/5/2019 Uitgeven in eigen beheer (snelcursus) Gent
16/5/2019 Themadag Taalbeleid (workshop voor kleuter- en lager onderwijs) Leuven
18/5/2019 Technologie en/in de taalsector (debatnamiddag) Brussel
21/5/2019 Infosessie over Europese vertaalaanbesteding TRAD-19 Brussel
22-24/5/2019 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) Leeuwarden
23/5/2019 Verkooptechnieken voor taalprofessionals (workshop) Gent
23/5/2019 10th Belgium NLP Meetup Antwerpen
23-24/5/2019 Psycholinguistics in Flanders (PiF 2019) Antwerpen
28/5/2019 Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs (studiedag) Kortrijk
3-5/6/2019 10th International Conference on Discourse, Communication and the Enterprise (DICOEN 2019) Leuven
4/6/2019 Sociale ongelijkheid: effecten op cognitie en taal in de eerste 1001 dagen (Symposium) Utrecht
6/6/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
13/6/2019 Sentimentanalyse toegepast op taal en de taalsector (workshop) Gent
19/6/2019 Infosessie over Europese vertaalaanbesteding TRAD-19 Den Haag
20/6/2019 Prijscalculatie en prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
22/6/2019 GentVertaalt Conferentie 2019 Gent
24-26/6/2019 "The Sound of Language Intelligence" - 8th Language Technology Summit Brussel
24-27/6/2019 European Conference on Argumentation (ECA 2019) Groningen
28-29/06/2019 ICLaVE 10 (International Conference on Language Variation in Europe) Leeuwarden
     
1-3/7/2019 Vocab@Leuven (3rd Vocab@ conference) Leuven
1-5/7/2019 Children's Literature - Summer School Antwerpen
28-31/08/2019 EUROCALL 2019 (Computer-Assisted Language Learning): "CALL and Complexity" Louvain-la-Neuve
29/8-1/9/2019 Euroclassica 2019: "Polis Europa: Ancient Greek and Latin in Multilingual Europe" Antwerpen
2-6/09/2019 Translation Technology Summer School Antwerpen
5/09/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
6/09/2019 Fotograferen voor taalprofessionals: interactieve workshop & fotoshoot Gent
9-10/9/2019 European Symposium Series on Multimodal Communication (MMSYM 2019) Leuven
9-15/9/2019 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
13/9/2019 Infosessie over sociaal tolken Antwerpen
13/9/2019 Infosessie over sociaal tolken Gent
17/9/2019 Tekom Belgiium Event Gent
20-21/9/2019 Nazomerconferentie VCN (Vereniging Classici Nederland) Nunspeet
25/9/2019 Nederlands in de kleuterklas. Taalverwerving en -stimulering bij (anderstalige) nieuwkomers Antwerpen
25/9/2019 SOS: een anderstalige nieuwkomer in mijn klas! Antwerpen
26/9/2019 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2019 EDT-conferentie: De kracht van taal: economisch en sociaal Brussel
27/9/2019 Permanente vorming NT2@UGent (startsessie) Gent
28/9/2019 Deutschlehrertag Belgien 2019 Brussel
28/9/2019 4e Journée Luxembourgeoise de la Traduction et de l’Interprétation Dudelange (LU)
1/10/2019 11th Belgium NLP Meetup Brussel
3/10/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
3/10/2019 The Language Garage #6 Gent
3/10/2019 Congres - Meertaligheid Eindhoven
4/10/2019 Sterk aan de start – jonge ouders adviseren over meertalig opvoeden (vorming) Brussel
5/10/2019 Onze Taal-congres ‘Moedertaal – de taal van je leven’ Utrecht
5-6/10/2019 8th Image Conference (on the use of image in ELT) Brussel
5-12/10/2019 5de Week van het Nederlands  
7/10/2019 Heerlijk Helderdag Brussel
8/10/2019 Groene taal Leiden
8/10/2019 SOS: als leerkracht pas voor de OKAN-klas Antwerpen
8/10/2019 Vlaams op kantoor - Leer babbelen met je collega's! (workshop) Brussel
8/10/2019 Muntpunt: consult voor docenten Nederlands voor anderstaligen Brussel
8-9/10/2019 Meta Forum 2019 - Introducing the European Language Grid Brussel
9/10/2019 Netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen Sint-Niklaas
9/10/2019 Studiedag neerlandistiek Gent
9/10/2019 Spraakmakend Nederlands? (netwerkavond) Den Haag
9/10/2019 Meertaligheid in je klas? Een troef! Hasselt
10/10/2019 VRT Taalavond Antwerpen
11/10/2019 Streektaalconferentie 2019: Streektaal kun je leren Mechelen
11/10/2019 Motiveren van NT2-cursisten Gent
15/10/2019 Studiedag Voorlezen aan ouderen Leuven
16/10/2019 Tag der deutschen Sprache Wallonië
17/10/2019 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (6- tot 10-jarigen) Antwerpen
18/10/2019 Uitreiking Lof-prijs Den Haag
18/10/2019 Symposium Taal en Wet Den Haag
18/10/2019 Stimuleren van interactie en ‘translanguaging’ Gent
23-25/10/2019 Empowering Multilingual Families Brussel
25/10/2019 Dag van de Friese taalkunde Leeuwarden
25-26/10/2019 DRONGO talenfestival Nijmegen
25/10/2019 De Grote Taalexpeditie @ DRONGO Nijmegen
28-29/10/2019 Multilingual Awareness & Multilingual Practices (conferentie) Antwerpen
30/10/2019 Thuis in taal. De meerwaarde van meertaligheid in het onderwijs Amsterdam
4-24/11/2019 Weik van 't Brussels Brussel
6/11/2019 Informatievergadering Nationaal Register Beëdigd Vertalers / Tolken Brussel
7/11/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
7/11/2019 Anderstalige nieuwkomers alfabetiseren (11- tot 15-jarigen) Antwerpen
7/11/2019 Workshop Dossier samenstellen voor Literatuur Vlaanderen Antwerpen
7-8/11/2019 Translating Europe Forum: Translation all around us – The added value of translation in business and society Brussel
7-8/11/2019 DITA Europe 2019 Brussel
8/11/2019 Taalvaardigheid testen en breed evalueren Gent
8/11/2019 DBNL-dag (Digitale bibliotheek van de Nederlandse taal) Den Haag
12/11/2019 Trefdag Geletterdheid op het werk Brussel
12/11/2019 Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal- en leerstoornissen Antwerpen
14/11/2019 Verkooptechnieken voor taalondernemers (workshop) Hasselt
14/11/2019 Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
15/11/2019 Talige diversiteit en open talenbeleid: een troef om het Nederlands te versterken! Antwerpen
16/11/2019 Taalverandering in de Vlaamse Gebarentaal (Studiedag & lancering nieuw gebarenwoordenboek) Antwerpen
16/11/2019 Moedertaal: werk in uitvoering (Najaarssymposium VZV - Vereniging Zelfstandige Vertalers) Ede, NL
16-24/11/2019 Voorleesweek 2019 Vlaanderen & Brussel
21/11/2019 De impact van artificiële intelligentie op copy en communicatie Gent
21-22/11/2019 InDialog 3: Interpreter Practice, Research and Training: the Impact of Context Antwerpen
22/11/2019 EDUC Days: Dag van de Taal Brussel
22/11/2019 Meertalig voorlezen (workshop) Brussel
22/11/2019 Informeel leren in en uit de NT2-klas Gent
22-23/11/2019 33ste HSN Conferentie Onderwijs Nederlands 'Bloei en neergang van de neerlandistiek' Zwolle
24/11-5/12/2019 Week van het Gents Gent
26/11/2019 Accumulate (ACquiring CrUcial Medical information Using LAnguage TEchnology) slotworkshop Heverlee
26/11/2019 Meertaligheid (als) troef. Positief omgaan met taaldiversiteit in het basisonderwijs Brussel
28/11/2019 VOV-Beurs Mechelen
28/11/2019 Le Jour du prof de français (Journée internationale des professeurs de français) Internationaal
28-29/11/2019 CEL/ELC 2019 Conference: Language & Education Brussel
29/11/2019 Het Nederlands in de vertaalwereld: situatie en perspectieven (studiedag) Antwerpen
29/11/2019 Omgaan met taalvariatie voor NT2 Gent
29/11/2019 Kiezen voor Nederlandse vaktaal?! (TiNT-dag 2019) Leiden
30/11/2019 ANV-colloquium over standaardtaal: waarom is standaardtaal belangrijk? Sint-Niklaas
3/12/2019 12th Belgium NLP Meetup Gent
5/12/2019 De Taalsector Open Adviesmiddag Gent
5/12/2019 Prijscalculatie en prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
10/12/2019 Het PETRA-E-referentiekader (lezing-workshop Leerlijn Literair Vertalen) Antwerpen
11/12/2019 Figures du retraducteur (journée d’étude) Luik
12/12/2019 De LIA's 2019 (Language Industry Awards) Gent
13/12/2019 Colloquium 'Spelling in ontwikkeling' Gent
13-14/12/2019 Literaire Vertaaldagen 2019 Amsterdam
17/12/2019 Wat kan het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) voor u doen? Gent
17/12/2019 Wat kan VLAIO voor u doen? Gent
17/12/2019 De Grote Taalexpeditie Gent
21/12/2019 VAV Werkcongres (Vlaamse Auteursvereniging) Antwerpen
     
Dit was 2018 Evenementen Plaats
4/1/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
13/1/2018 Wintersymposium over Wiskunde en Taal Utrecht
17-19/1/2018 VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing Groningen
25/1/2018 Taaloplossingen inkopen (workshop) Gent
26/1/2018 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN28) Nijmegen
30/1/2018 Usability Challenges for Technical Communication Antwerpen
1/2/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
1/2/2018 5th Belgium NLP Meetup Antwerpen
6/2/2018 SCATE Final Workshop (Smart Computer-Aided Translation Environment) Leuven
6/2/2018 Taal en ICT: een geslaagd huwelijk? (workshop) Leuven
7/2/2018 Taaldag 2018 (UAntwerpen) Antwerpen
22/2/2018 De Brusselse jongeren drietalig maken (debat) Brussel
23/2/2018 Salon Objectif Langues La Louvière
26/2/2018 Vertaaltarieven bepalen (workshop) Brussel
27/2/2018 Digit@@l op de Werkvloer (studiedag) Leuven
1/3/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
1-2/3/2018 Information Energy Amsterdam
2/3/2018 Offertes voor vertaalwerk opstellen (workshop) Brussel
5/3/2018 AD Beyond Film (ADLAB Pro event) Antwerpen
6/3/2018 Aan de slag in de NT2-klas (dag 1) Antwerpen
9/3/2018 Studiedag Profff (leraren Frans) Gent
9-10/3/2018 Tolk- en Vertaalcongres Breda
15/3/2018 Language Industry Awards Gent
20/3/2018 Taalstimulerend handelen buiten de NT2-les (studiedag) Leuven
20/3/2018 Wereldverteldag  
23/3/2018 Biografiedag Leiden
26/3/2018 Meertalig voorlezen met een digitale kamishibai (workshop) Brussel
27/3/2018 Meertalig voorlezen met een digitale kamishibai (workshop) Brussel
28/3/2018 Langues sans frontières (conferentie) Brussel
5/4/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/4/2018 Sociolinguistics Circle Maastricht
6/4/2018 Hautekietdictee der Nederlandse Taal mét debat over het belang van spelling Gent
19/4/2018 6th Belgium NLP Meetup Brussel
19/4/2018 Theater, taal en educatie (studiedag) Antwerpen
19/4/2018 Naar een positief en pragmatisch taalbeleid (studieavond) Gent
25/4/2018 Lezen verbindt mensen (studiedag) Affligem
27/4/2018 Meertalig voorlezen met een digitale kamishibai Antwerpen
26/4/2018 BQTA Jobbeurs Brussel
2/5/2018 GDPR voor vertalers en tolken (workshop) Brussel
3/5/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/5/2018 Stemtechniek voor leerkrachten (startsessie) Antwerpen
4/5/2018 Source Text Optimization and Source Text Control (tekom Belgium event) Maastricht
4/5/2018 Leesmotivatie (studiedag) Gent
4/5/2018 Die Brüder Grimm: Literarisch, didaktisch, multimedial (BGDV-Jahrestagung) Brussel
5/5/2018 BELTA Day 2018 Brussel
8/5/2018 Talking about Language and Emotions at home (conferentie) Brussel
8/5/2018 Theater, taal en educatie (studiedag) Wemmel
8/5/2018 Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Brussel
8/5/2018 Tolk-gemedieerde communicatie in een gerechtelijke en medische context (studiedag) Antwerpen
17/5/2018 The Language Garage #3 Gent
17/5/2018 GDPR voor vertalers en tolken (workshop) Antwerpen
22/5/2018 Procesgericht evalueren (NT2-studiedag) Leuven
24-26/5/2018 Technological Innovation for Specialized Linguistic Domains: Languages for digital lives and cultures (TISLID 18) Gent
26/5/2018 BVNT2 Conferentie 2018 Amsterdam
28/5/2018 Meertalig voorlezen met een kamishibai Hasselt
28-29/5/2018 7th Language Technology Industry Summit Brussel
30/5/2018 Thuistaal, schooltaal & meertaligheid (vormingssessie) Brussel
31/5/2018 Televerkooptechniek voor taalprofessionals (workshop) Gent
31/5/2018 Write The Docs Brussels Brussel
2/6/2018 De Schrijfdag Gent
7/6/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/6/2018 Fotografie voor taalprofessionals (workshop) Gent
8/6/2018 Streektaalconferentie 2018 Leeuwarden
14/6/2018 De Grote Valse Vrienden Quiz Gent
20/6/2018 Afsluitende workshop CO-Minor-IN/QUEST II) Antwerpen
26-28/6/2018 Semantic Maps: Where do we stand and where are we going? (workshop) Luik
27/6/2018 Working with outsourced content (Write The Docs Meetup) Brussel
28/6/2018 Prijscalculatie & prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
4/7/2018 Talentklas: schrijven voor taalprofessionals Gent
4-6/7/2018 Université d'été de la traduction financière (9e édition) Brussel/td>
4-7/7/2018 Towards language aware citizenship (14de ALA-conferentie) Amsterdam
27/8/2018 Open Avond Vertalersvakschool Antwerpen
27-31/8/2018 20e Colloquium Neerlandicum: Nederlands in beweging Leuven
27-31/8/2018 Zomercursus Literair Vertalen 2018 Antwerpen
3-7/9/2018 3rd International Translation Technology Summer School Antwerpen
6/9/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/9/2018 Postgraduaat Meertaligheid (startsessie) Antwerpen
10-14/9/2018 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
11/9/2018 tekom Belgium Event Gent
12/9/2018 Languages and the First World War (conferentie) Brussel
12-14/9/2018 Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (5de UCCTS-conferentie Louvain-la-Neuve
13/9/2018 7th Belgium NLP Meetup Mechelen
14-15/9/2018 Out of the box (internationale pedagogische conferentie over creatief schrijven) Brussel
14/9/2018 Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs – facts and fiction (studiedag) Gent
17/9-30/11/2018 De zin van taal | Language for society Leiden
17/9/2018 Netwerkavond GentVertaalt Gent
17-18/9/2018 Computer-mediated communication (CMC) and Social Media. Corpora 2018 Antwerpen
18/9/2018 Een taalbeleid in jouw opvanginitiatief: hoe begin je eraan? Leuven
19/9/2018 Talentklas: schrijven voor de taalsector Gent
19/9/2018 Lees je mee(r)? (studiedag over samen lezen) Affligem
20/9/2018 The Language Garage #4 Gent
20-21/9/2018 Logic Now and Then: Scales in Language and Logic (LNAT 4) Brussel
20-22/9/2018 Legal and Institutional Translation Policies (LITP2018 conference) Leuven
24/9/2018 Vlaams Boekvertalersdrinkgelag Gent
26/9/2018 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2018 Leraar Nederlands voor anderstaligen (start postgraduaat) Brussel
26/9/2018 Taalunie Talendebat 2018: geslaagde communicatie in de zorg Brussel
27/9/2018 Tales@Home Interactieve Workshop Brussel
28/9/2018 Taalunie Talendebat 2018: geslaagde communicatie in de zorg Amsterdam
29/9/2018 Dag van de Meertaligheid (Europees Parlement) Brussel
30/9/2018 International Translation Day  
2/10/2018 Meertaligheid als hefboom in onderwijs en welzijn (studievoormiddag) Brussel
4/10/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4-6/10/2018 Gents colloquium over het Afrikaans Gent
5/10/2018 Uitreiking Lofprijs en debat over Nederlands als voertaal in het academisch onderwijs en onderzoek Brussel
5/10/2018 World Teachers' Day 2018 - Belgian Language Teachers Breaking Barriers Brussel
5-6/10/2018 ETPRS18 (internationale TPRS-conferentie) Amsterdam
6-13/10/2018 Week van het Nederlands  
8-13/10/2018 #NLP4Gov, Hackathon Natuurlijke Taalverwerking Leuven
10-12/10/2018 12de EFNIL-conferentie (Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen) Amsterdam
12/10/2018 "Kaatje Klank"-workshop klankbewustzijn bij kleuters Aalst
12-13/10/2018 Nationale Variation in der deutschen Rechtsterminologie Eupen
16/10/2018 Bronnen voor terminologie Kortrijk
16/10/2018 Tales@Home Interactieve Workshop Antwerpen
20-24/10/2018 Cross-sectorial approaches to literacy for young migrants and their families (International Contact Seminar) Luik
24/10/2018 De taalversterkende en cultuurverruimende waarde van de klassieke talen (nascholing) Leuven
25/10/2018 Verkooptechniek voor taalprofessionals Gent
26/10/2018 TiNT-dag 2018 (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Antwerpen
31/10/2018 8th Belgium NLP Meetup Brussel
31/10-4/11/2018 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing Brussel
2-3/11/2018 "Het beste van 25 jaar Teamwork" Nunspeet, NL
6/11/2018 Functioneel werken binnen de OKAN- en NT2-klas (leerlabo) Leuven
6-7/11/2018 Audiodescriptie voor het theater (workshop) Antwerpen
7/11/2018 Thuistaal, schooltaal en meertaligheid: goed inspelen op het proces van meertalige taalontwikkeling (vorming) Brussel
8/11/2018 Cursus taalanalist (startsessie) Antwerpen
8-9/11/2018 Translating Europe Forum 2018 Brussel
9/11/2018 "Kaatje Klank"-workshop klankbewustzijn bij kleuters Brussel
9-10/11/2018 DRONGO talenfestival Nijmegen
15/11/2018 Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
16-17/11/2018 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands 2018) Brussel
17-25/11/2018 Voorleesweek Vlaanderen
20/11/2018 Taal en ICT: een geslaagd huwelijk? Leuven
20/11/2018 Meertalige kinderen en hun gezinnen. Ondersteuning van en hulpverlening bij de taalontwikkeling (Symposium) Gent
23/11/2018 Intellectuele eigendomsrechten tolk- en vertaalopdrachten (seminar) Den Haag
24/11/2018 Deutschlehrertag 2018 Seraing
27/11/2018 Taalstimulerend handelen buiten de NT2-les Leuven
29/11/2018 Prijscalculatie & prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
2/12/2018 Dialectconferentie Brussel
5/12/2018 Tales@Home Interactieve Workshop Turnhout
6/12/2018 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/12/2018 Onderzoeksmarkt ANBF (Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France) Rijsel
8/12/2018 Tiende Werkcongres Vlaamse Auteursvereniging Antwerpen
10-11/12/2018 Brussels Conference on Generative Linguistics (BCGL 11) Brussel
11/12/2018 Audiodescriptie schrijven voor film en tv (opleiding) Maastricht
13-14/12/2018 What’s (the) News? Values, Viruses and Vectors of Newsworthiness (conferentie) Brussel
14-15/12/2018 Literaire Vertaaldagen 2018  
     
 Dit was 2017  Evenementen  Plaats
7/1/2017 8ste Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging Antwerpen
20-21/1/2017 Expolangues Parijs
26/1-1/2/2017 Poëzieweek 2017 Nederland & Vlaanderen
2/2/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/2/2017 Taal en ICT (in de NT2-klas): een geslaagd huwelijk? Leuven
4/2/2017 Uitspraak Nederlands bij anderstaligen (startsessie) Brussel
4/2/2017 Taaldag 2017 (Centrum Nascholing Onderwijs UAntwerpen) Antwerpen
4/2/2017 Grote Taaldag (Anéla) Utrecht
9/2/2017 The Language Garage #1 Gent
9/2/2017 25 jaar Centrum voor Computerlinguïstiek (CCL) Leuven
10/2/2017 Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN27) Leuven
14/2/2017 Talen op de Balkan: What's in a name? (lezing) Leuven
21/2/2017 2nd Belgium NLP Meetup Antwerpen
21/2/2017 Internationale Dag van de Moedertaal Wereldwijd
24/2/2017 Goede redenen voor foute taal (publiekssymposium) Leiden
2/3/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/3/2017 Going English? Wie betaalt de rekening? (Debat over de taal van het hoger onderwijs) Gent
9/3/2017 Van Alice tot app. Kinder- en jeugdliteratuur in het digitale tijdperk Brussel
16-17/3/2017 NUT-conferentie (Nederlandstalige Universitaire Taalcentra Utrecht
18/3/2017 Symposium Zeeuwse familienamen Sluis
21/3/2017 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
21/3/2017 Wetenschapscafé over taalonderzoek Gent
22-24/3/2017 TAUS Industry Summit Amsterdam
24-25/3/2017 Congres Frans 'Le français, ça marche' Noordwijkerhout, NL
25/3/2017 10de Schrijfdag: de zin van je leven Antwerpen
26-29/3/2017 GALA 2017 (Globalization and Localization Association) Amsterdam
30/3/2017 Prijscalculatie & prijszetting voor taalprofessionals (workshop) Gent
6/4/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
21/4/2017 Lenteconferentie NetDidNed: het schoolvak Nederlands in een meertalige context Antwerpen
21/4/2017 MEERtaligheid dan OOIT (lezing & debat) Brussel
21-23/4/2017 Internationaal Vertelfestival Bilzen
27/4/2017 Mobility and inclusion in multilingual Europe (MIME) Brussel
28/4/2017 European Academic Colloquium on Technical Communication Studies Antwerpen
28/4/2017 Atelier consacré aux agences de traduction Namen
4/5/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4-6/5/2017 Colloque Traduction et philosophie Luik
8-12/5/2017 LIAs Top 100 Live (Language Industry Awards) Gent & Facebook Live
11/5/2017 Televerkooptechniek voor taalprofessionals (workshop) Gent
13/5/2017 Nederland Vertaalt 7 - Grote Vertaaldag Utrecht
13/5/2017 Belta Day 2017 Brussel
17-18/5/2017 Information Energy 2017 (IEn2017) Utrecht
18/5/2017 Belgium NLP Meetup Gent
22-24/5/2017 The Politics of Multilingualism: Possibilities and Challenges Amsterdam
30/5/2017 Forumdag Taalbeleid Hoger Onderwijs Leuven
1/6/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
2/6/2017 Teamwork "Nationaal Vertaalcongres 2017" Amersfoort
8/6/2016 Workshop fotografie voor taalprofessionals Gent
15/6/2017 Uitreiking LOF der Nederlandse Taal voor het jaar 2016 Haarlem
21-23/6/2017 22nd International Conference on Natural Language & Information Systems (NLDB 2017) Luik
22-23/6/2017 TABU Dag 2017" Groningen
28/6/2017 Better Together Den Haag
13-14/7/2017 Translation in Transition Conference Gent
18/7/2017 De heilzame effecten van meertaligheid: feiten en alternatieve feiten: een update Gent
4-8/9/2017 2nd International Translation Technology Summer School Antwerpen
8-14/9/2017 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
7/9/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
14/9/2017 The Language Garage #2 Gent
14-15/9/2017 Informatie aan Zee (congres voor de informatieprofessional) Oostende
19/9/2017 Information architecture for intelligent content (Tekom Belgium) Gent
19-21/9/2017 eLex 2017 (Electronic Lexicography in the 21st Century: Lexicography from Scratch) Leiden
22/9/2017 ALTE-conferentie over de impact van taaltesten' Leuven
25-26/9/2017 Juristencongres 'Recht en Taal' Antwerpen
26/9/2017 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2017 Publieksdebat over meertaligheid op het werk Brussel
26/9/2017 Publieksavond over meertaligheid Gent
29/9/2017 EDT-congres: leraar moderne talen: shaping the future Gent
29/9/2017 Een vademecum voor de openbare aanbesteding van vertaaldiensten (Voorstelling) Brussel
29-30/9/2017 DRONGO talenfestival Utrecht
30/9/2017 Dag van de Meertaligheid in het Europees Parlement Brussel
5/10/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/10/2017 Taalconferentie GentVertaalt Gent
7/10/2017 Onze Taal-congres: ‘Met andere woorden’ Utrecht
7/10/2017 Congres Les (Nt2 en taal in het onderwijs) Amsterdam
7-14/10/2017 Week van het Nederlands  
9-11/10/2017 VIth Language Technology Industry Summit Brussel
11/10/2017 Een visie op visies: over het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw (netwerkmiddag) Gent
12/10/2017 Nationaal Congres Taal en Lezen Amersfoort
13/10/2017 De wondere wereld van de streektaalgrenzen Amsterdam
13/10/2017 Publieke taalresources voor TST-bedrijven Leiden
14/10/2017 Deutschlehrertag 2017 Antwerpen
19/10/2017 Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
26/10/2017 Prijscalculatie en prijszetting voor taalprofessionals Gent
6-7/11/2017 Translating Europe Forum Brussels
7/11/2017 Symposium erkende streektalen Den Haag
7-8/11/2017 European Language Resource Coordination (ELRC) Conference Brussel
9/11/2017 Cursus taalanalist (startsessie) Antwerpen
10/11/2017 Congres TaalStaal 2017 Utrecht
10/11/2017 Jubileum 20 jaar NL-Term Antwerpen
13-14/11/2017 META Forum 2017 Brussel
16/11/2017 VOV-beurs Leuven
16/11/2017 Belgium NLP Meetup #4 Brussel
18-26/11/2017 Voorleesweek Vlaanderen
24/11/2017 TiNT-dag 2017 Breda
24-25/11/2017 HSN Conferentie (HSN-31) Zwolle
25/11/2017 Intertaal inspiratiedag voor docenten moderne vreemde talen in het volwassenenonderwijs Antwerpen
28/11/2017 Getuigenis in vertaling (symposium) Gent
30/11/2017 Televerkooptechniek voor taalprofessionals Gent
20/11-11/12/2017 From Nuremberg to The Hague – Multilingual Justice (AIIC Netherlands Exhibition) Den Haag
20/11-11/12/2017 De Weik van t Brussels Brussel
2/12/2017 From Nuremberg to The Hague – Multilingual Justice (AIIC Netherlands Symposium) Den Haag
3-12/12/2017 Week van het Gents Gent
4/12/2017 Het Feest van Tante Mariette (Kortom) Gent
7/12/2017 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8/12/2017 Dag van het Leesplezier Brussel
11/12/2017 Specialiseren voor vertalers Brussel
13/12/2017 Alfabetisering en migratie in Brussel (studiedag) Brussel
14/12/2017 Het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken (infosessie) Brussel
19/12/2017 De Taalsector Winterdrink Gent
     
     
     
Dit was 2016 Evenement Plaats
7/1/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
21/1/2016 Hoe breng je taalwerk visueel aantrekkelijk in beeld? (creatief atelier) Gent
28/1/2016 Stemgebruik en standaarduitspraak (startsessie cursus) Brussel
30/1/2016 UA Taaldag Antwerpen
3/2/2016 Authentiek materiaal in de taalles Gent
4/2/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/2/2016 Translating Europe Workshop: TranslationQ Brussel
21/2/2016 Internationale dag van de moedertaal wereldwijd
22/2/2016 Spelling van a tot z (startsessie cursus) Brussel
27/2/2016 Uitspraak Nederlands bij anderstaligen (startsessie cursus) Brussel
1/3/2016 Nederlandse spraakkunst: de regels Brussel
3/3/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
9/3/2016 De kunst van het feedback geven in de taalles Gent
11/3/2016 BVLF-studiedag voor docenten Frans Gent
11-12/3/2016 Tolk- en vertaalcongres 'Samen kom je verder' Hilversum
12/3/2016 Schrijfdag Genk
16/3/2016 The Value of Language II: alles over het inkopen van taal Brussel
16/3/2016 Uitreiking LIA's (Language Industry Awards) Brussel
17/3/2016 Round Table on the Status of Language Professions in Europe Brussel
7/4/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
13/4/2016 European Language Resource Coordination (LREC) workshop Gent
15/4/2016 Theater van A tot Z (studiedag over theater, taal en educatie) Deurne
20/4/2016 Uitspraakles en stemgebruik in het vreemdetalenonderwijs Gent
21/4/2016 Internationaal symposium over taptolken Antwerpen
22/4/2016 Theater van A tot Z (studiedag over theater, taal en educatie) Wemmel
23/4/2016 Belta Day: Connected Classrooms Brussel
28/4/2016 Masterclass terminologiebeheer Brussel
29/4/2016 Unlimited! International Symposium on Accessible Live Events Antwerpen
29/4/2016 Translanguaging in Multilingual Urban Settings Brussel
18/5/2016 Zelf je boek uitgeven (snelcursus) Gent
20/5/2016 Begrijpelijke rechtstaal (colloquium) Brussel
20-21/5/2016 The Interpreter’s discourse and its influence on the interpersonal relationship Mons
24/5/2016 Talige Superdiversiteit: Forumdag Antwerpen
2/6/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/6/2016 Opleidingsnamiddag GentVertaalt Gent
4/6/2016 Woordenlijst.org Hackathon Den Haag
8-9/6/2016 Information Energy Utrecht
9/6/2016 Wikipedia voor taalprofessionals Gent
21/6/2016 Begrijpelijke taal in recht en accountancy Beusichem, NL
29/6/2016 Zit er een boek in jou? (workshop)  
7/7/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
14-21/7/2016 Français, langue ardente (XIVe. Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF) Luik
4-8/9/2016 Translation Technology Summer School Antwerp, BE
31/8-3/9/2016 Metaphor Festival Amsterdam Amsterdam, NL
1/9/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8-14/9/2016 Week van de Geletterdheid Vlaanderen & Brussel
9/9/2016 Tekstnetwerken 2016 (TNW16): Leven van de pen Driebergen (NL)
11-13/9/2016 Conference on Multilingualism Gent
15/9/2016 Netwerken voor vertalers (workshop) Brussel
26/9/2016 Europese Dag van de Talen Europa
26/9/2016 Meertaligheid: kracht of klacht (debat) Brussel
26-27/09/2016 Open education: promoting diversity for European Languages Brussel
29/9/2016 Meertaligheid en ongelijkheid (lezing Orhan Agirdag) Antwerpen
30/9/2016 Inleidingscursus ondertitelen (dag 1/2) Gent
30/9-1/10/2016 Drongo Talenfestival Utrecht
30/9/2016 Haal meer uit je NT2-les (workshop voor NT2-docenten) Leuven
30/9/2016 Bezoek aan de Ondertitelafdeling van de VRT Brussel
6/10/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/10/2016 Atelier de traduction en français Brussel
7/10/2016 Streektaalconferentie 2016: taalvariatie in sociale media Middelburg (NL)
7-8/10/2016 Internationale TPRS-conferentie (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) Amersfoort
8-15/10/2016 Week van het Nederlands  
12/10/2016 Feest in de rederijkerskamer Mechelen
13/10/2016 Communicatie met anderstaligen in de dienstverleningssector: casestudie Brussel Brussel
13-14/10/2016 ELIA Networking Days Brussels Brussel
14/10/2016 Werken voor vertaalbureaus (workshop) Brussel
15/10/2016 Autobiografisch schrijven (startsessie) Gent
19/10/2016 Meertaligheid op school (studiedag) Gent
20/10/2016 16de Congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
21/10/2016 Interactie stimuleren, binnen en buiten de klas(m)uren (workshop voor NT2-docenten) Leuven
21/10/2016 Dag van de Friese taalkunde Leeuwarden
25/10/2016 Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers Leuven
27/10/2016 Kwaliteitszorg op de vertaalafdeling Brussel
27-28/10/2016 Translating Europe Forum Brussel
28/10/2016 Differentiatie (Themadag voor NT2-docenten) Leuven
7/11/2016 On the power of rhythm in language and music (lecture) Gent
8/11/2016 Lachland (première NT2-theater) Vilvoorde
8/11/2016 Aan de slag met anderstalige nieuwkomers: materialen en taken Leuven
8-9/11/2016 tcworld conference 2016 Stuttgart (DE)
9/11/2016 BQTA Jobbeurs Brussel
10/11/2016 Nederlands in de wereld: zinnige culturele diplomatie? Brussel
14-15/11/2016 European Terminology Summit Luxemburg
15/11/2016 Schrijven met twee hersenhelften (startsessie) Mechelen
17/11/2016 Hoe bepaal ik een correct vertaaltarief (workshop) Brussel
18/11/2016 TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Bilthoven (NL)
18-19/11/2016 HSN Conferentie Onderwijs Nederlands Gent
18-19/11/2016 Expolingua Berlin Berlijn
19-27/11/2016 Voorleesweek Vlaanderen & Brussel
21/11/2016 Lezen: lastig én leuk. Over leesplezier en leesmoeilijkheden bij kinderen en jongeren (studievoormiddag) Antwerpen
21-22/11/2016 LT Accelerate Brussel
25/11/2016 Taal & Tongval Colloquium 2016: Vernacular Vitalities Gent
25/11/2016 Breed evalueren (Themadag voor NT2-docenten) Leuven
25/11/2016 Universitaire vertaal- en terminologiedag 2016 Antwerpen
26/11/2016 Europees Kampioenschap Poetry Slam Leuven
19/11-11/12/2016 De Weik van’t Brussels Brussel
     
1/12/2016 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/12/2016 Informatiearchitectuur: een jonge discipline met een grote toekomst Antwerpen
7/12/2016 Belgium NLP Kickoff Meetup Leuven
9/12/2016 Slotevenement AMiCA-project: jongeren & online veiligheid Antwerpen
9-10/12/2016 Literaire Vertaaldagen Amsterdam
11-18/12/2016 Week van het Gents Gent
15/12/2016 Professionalisering van vertalers (ELV-collegemiddag) Utrecht
17/12/2016 Limburgse woordenboeken & lancering eWLD (symposium) Venlo
21/12/2016 VVZC Studiedag 'Schoon geschreven' Antwerpen
     
     
Dit was 2015 Evenementen Plaats
     
8/1/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
25/1/2015 De kunst van het vragen stellen Brussel
28/1/2015 Motiverende werkvormen voor spreken en gespreksvaardigheid Gent
29/1/2015 Vertaalbeheersystemen vergelijken Brussel
29/1/2015 Uitspraak en Stem (startsessie) Brussel
30/1/2015 Taal en identiteit in de Rand Wemmel
30/1/2015 Nieuwjaarsborrel NL-Term Gent
5/2/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/2/2015 Computerondersteund vertalen en auteursrecht Utrecht
5-6/2/2015 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN) Antwerpen
5-7/2/2015 Expolangues Parijs
7/2/2015 UA Taaldag Antwerpen
10/2/2015 Schrijven voor het web Herent
11/2/2015 Gelukkig zijn! (première) Vilvoorde
18/2-17/3/2015 Overal Taal (expo) Brugge
19-20/2/2015 Multilingualism and Interpreting in Settings of Globalisation: Asylum and Migration (conferentie) Gent
24/2/2015 Wie is bang van meertaligheid? (lezing) Brugge
24-25/2/2015 CITIA Roadmap Conference Brussel
25/2/2015 Mondelinge taalvaardigheid evalueren Gent
28/2/2015 Uitspraak Nederlands bij anderstaligen (startsessie) Brussel
28/2/2015 Creatief schrijven (startsessie) Brussel
28/2/2015 Dialogen schrijven (startsessie) Brussel
4/3/2015 Stedelijke Meertaligheid en Onderwijs (SMO) Gent
4/3/2015 Nederlands leren in een meertalige context Kortrijk
5/3/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/3/2015 Taalonderwijs & ICT-geletterdheid (conferentie) Arnhem
10/3/2015 Klare taal (workshop) Mechelen
11/3/2015 Inleiding tot de eindredactie (startsessie) Brussel
13/3/2015 Studiedag docenten Frans (BVLF) Gent
14/3/2015 Werken met vertaalgeheugens: Wordfast (startsessie) Brussel
19/3/2015 Woordvoerderschap (startsessie) Brussel
19/3/2015 Talensensibilisering, op een positieve manier omgaan met taaldiversiteit in de klas Brussel
25/3/2015 Gevarieerde schrijfvaardigheidstraining in taallessen Gent
26/3/2015 Language Industry Awards Gent
27/3/2015 Sociolinguistics Circle Gent
3/4/2015 Slotshow van de campagne Heerlijk Helder Brussel
17/4/2015 TCeurope 2015 Brussel
23/4/2015 Spelling, hoe speel je dat? (studieavond) Gent
25/4/2015 Schrijven voor het beeldscherm (startsessie) Brussel
25/4/2015 Belta Day (conferentie Belgian English Language Teachers Association) Brussel
25/4/2015 Schrijfdag Oostende
27-29/4/2015 Multilingual Digital Single Market Riga
7/5/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/5/2015 Getolkte mock-trial Antwerpen
18/5/2015 Tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal (voordracht) Hasselt
19/5/2015 Forumdag Taalbeleid en Taalondersteuning hoger onderwijs Gent
21/5/2015 Ondertiteling (startsessie) Brussel
21/5/2015 Werken met authentiek materiaal in het NT2/NVT-onderwijs Brussel
21-22/5/2015 Translation and Meaning (congres) Maastricht
28/5/2015 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
29/5/2015 Nationaal Vertaalcongres Utrecht
29/5/2015 Taal Aan Z. (taalkrachtiger onderwijs) Leuven
3-4/6/2015 Information Energy 2015 Utrecht
4/6/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8/6/2015 Annual Conference of the Linguistic Society of Belgium Brussel
11/6/2015 Alles over de KMO-portefeuille in de taalsector Gent
11/6/2015 Vertaalafdelingen: zelf doen of uitbesteden Brussel
13-14/6/2015 ProZ.com-conferentie 2015 Rotterdam
16/6/2015 Nationaal register gerechtstolken en -vertalers (studiedag) Brussel
25-26/6/2015 LT-Innovate Summit Brussel
1-3/7/2015 International Conference on Sign Language Acquisition Amsterdam
7/7/2015 Basisopleiding sociaal tolken (start) Brussel
07-08/08/2015 #tobelta web conference on EFL assessment online
29/08/2015 Multilingualism as an asset and a challenge for Brussels Brussel
3/9/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7-13/9/2015 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
10-11/9/2015 Multilingual Perspectives on Professional Discourse in Europe Gent
12/9/2015 Kwaliteit verzilverd - Vertalen in de praktijk (congres) Ede
16-18/9/2015 Taakgericht taalonderwijs (TBLT 2015) Leuven
17/9/2015 Over de vertaalafdeling en haar relaties met freelancers en vertaalbureaus Brussel
18/9/2015 memoQ voor beginners Gent
24/9/2015 Nederlandstalige software voor copyediting Antwerpen
25/9/2015 Talen en sociale inclusie (conferentie) Gent
25/9/2015 Viering 60 jaar Belgische Kamer van Vertalers en Tolken Brussel
25-26/9/2015 Drongo Festival Utrecht
1/10/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/10/2015 Deutschlehrertag Goethe-Institut Brüssel Brussel
8/10/2015 TiNT-dag 2015 Brussel
10-17/10/2015 Week van het Nederlands  
12/10/2015 Specialiseren voor beginnende vertalers Brussel
13/10/2015 Taal in Bedrijf 2015 Brussel
15/10/2015 15de congres Vreemdetalendidactiek Diepenbeek
16/10/2015 SDL Trados Studio voor beginners (startsessie) Gent
19-20/10/2015 NAVO-conferentie over terminologiebeheer Brussel
20/10/2015 Nederlandse spraakkunst (startsessie) Brussel
22/10/2015 Komen Lezen! Gent
29-30/10/2015 Translating Europe Forum Brussel
5/11/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
9-10/11/2015 Slotconferentie LIT Search Antwerpen
10-12/11/2015 tekom-Jahrestagung & tcworld conference 2015 Stuttgart
13-14/11/2015 Het Schoolvak Nederlands Tilburg
20/11/2015 memoQ voor gevorderden Gent
20-21/11/2015 Dialect in de grootstad (streektaalconferentie) Brussel
23-24/11/2015 LT-Accelerate Brussel
3/12/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/12/2015 GentVertaalt unconference: beste praktijken Gent
7/12/2015 Met Metrotaal werken aan een open taalbeleid Brussel
10/12/2015 Over Brussel en de Rand. It takes two to tango Brussel
10/12/2015 De positie van het Nederlands in het hoger onderwijs Gent
10-11/12/2015 Translation in Exile Brussel
11-12/12/2015 Literaire Vertaaldagen 2015 Amsterdam
17/12/2015 Revisie en transediting (studiebijeenkomst) Antwerpen
     
     
Dit was 2014 Evenementen Plaats
     
9/1/2014 Sociaal tolken (start spoedcursus) Brussel
17/1/2014 Computational Linguistics in the Netherlands Leiden
30-31/1/2014 Lokalisatie, een introductie Brussel
4/2/2014 Meertalig, minder talig? (symposium) Antwerpen
6/2/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
7/2/2014 Studiedag over vertaalkwaliteit Rijsel
7/2/2014 TPRS Netwerkbijeenkomst Utrecht
8/02/2014 UA-Taaldag 2014 Antwerpen
21/2/2014 Internationale Dag van de Moedertaal wereldwijd
22/2/2014 Creatief Schrijven (startsessie) Brussel
27/2/2014 Heusden-Zolder boordevol talen(t) Heusden-Zolder
6/3/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
13/3/2014 Language Industry Awards Gent
14/3/2014 Studiedag Frans (BVLF) Gent
15/3/2014 Opleiding MultiTerm (startsessie) Brussel
19/3/2014 Karriere mit der deutschen Sprache (jobbeurs) Namen
20/3/2014 "Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!" (conferentie) Brussel
21/3/2014 Anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas Antwerpen
22/3/2014 BELTA Day 2014 (ELT-studiedag) Brussel
27/3/2014 Anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas Brussel
27/3/2014 Schriftelijke communicatie voor welzijnswerkers (opleiding) Brussel
28/3/2014 Filme und Lieder im Deutschunterricht (opleiding) Brussel
29/3/2014 Schrijfdag 2014 Gent
31/3/2014 Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop) Brussel
31/3/2014 Ethiek in de vertaling Antwerpen
3/4/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
3/4/2014 Deontologie: vertaling en kwaliteit Antwerpen
4/4/2014 Vertaaltechnologie - kans of bedreiging? Utrecht
4/4/2014 Urban Multilingualism in the EU Brussel
4/4/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
14/4/2014 Functiewaardering en tariefberekenen (symposium) Nijkerk
21/4/2014 Trained in GermanY (jobbeurs) Brussel
24/4/2014 Nederlandse spraakkunst - de regels (startsessie) Brussel
24/4/2014 Integratie van automatische vertaling in vertaalgeheugens Brussel
24/4/2014 Taalzorg en normering (studieavond) Gent
25/4/2014 Risico's van verkeerd begrijpen in een medische context (terminologiecolloquium) Brussel
26/4/2014 Schrijven voor het beeldscherm (startsessie) Brussel
28/4/2014 Vertaaltarieven bepalen (studiedag) Brussel
6/5/2014 Applied terminology work (workshop) Antwerpen
9/5/2014 Trefdag NT2 Gent
15/5/2014 Studiedag terminologie Antwerpen
20/5/2014 Forumdag Taalbeleid Brugge
21/5/2014 Ondertiteling (startsessie) Brussel
21/5/2014 Trefdag NT2 Antwerpen
22/5/2014 Werken met authentiek materiaal in het NT2/NVT-onderwijs Brussel
23-24/5/2014 Van NT2 naar NT-breed (BVNT2-conferentie) Hoeven
24/5/2014 Dialogen schrijven (startsessie) Brussel
24/5/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
5/6/2014 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
5/6/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/6/2014 Vertalers en uitgevers (studiemiddag) Utrecht
12/6/2014 The Value of Language (conferentie) Brussel
13/6/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
20/6/2014 Het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken Brussel
24-25/6/2014 LT-Innovate Summit Brussel
7-9/7/2014 Antwerp CALL 2014 Antwerpen
4/9/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
8-14/9/2014 Week van de Geletterdheid Vlaanderen
9/9/2014 Facets of Vocabulary Learning (symposium) Gent
10/9/2014 tekom Roadshow Gent
11/9/2014 Managementinformatie op de vertaalafdeling Brussel
18-19/9/2014 Translating Europe Forum Brussel
25/9/2014 Taal en maatschappij (start lezingencyclus) Gent
26/9/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
27/9/2014 Drongo Festival van de meertaligheid Amsterdam
29/9-3/10/2014 Semaine de la Traduction Rijsel
2/10/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
2/10/2014 Meertaligheid en onderwijs (lezing) Gent
4/10/2014 Basiscursus copywriting (startsessie) Brussel
6/10/2014 Vertaling van verzekeringstechnische teksten (startsessie) Brussel
9/10/2014 Vroeg vreemdetalenonderwijs (lezing) Gent
11/10/2014 Inspiratiedag voor docenten van privétalenscholen Brussel
15/10/2014 Taalontwikkelend lesgeven & leren Aalst
16/10/2014 memoQ-training Gent
16/10/2014 Kleppers van Letters (startavond) Antwerpen
16/10/2014 Taal en integratie: duurzaam huwelijk? (lezing) Gent
16/10/2014 Congres "Vreemde-talendidactiek" Diepenbeek
16-17/10/2014 Qualetra slotconferentie Antwerpen
17/10/2014 Trefdag NT2 Leuven
22/10/2014 Leseverständnis (Studientag) Brugge
23/10/2014 Versluierde meertaligheid in de Belgische asielprocedure (lezing) Gent
4/11/2014 Teksten schrijven die lezen (workshop) Leuven
5/11/2014 Schrijven met twee hersenhelften (startsessie) Mechelen
6/11/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
6/11/2014 Grootstedelijke meertaligheid in het straatbeeld van Brussel en Amsterdam (lezing) Gent
6/11/2014 Taalvaardig aan de slag in het hoger onderwijs Brussel
8/11/2014 Basiscursus scenarioschrijven (startsessie) Brussel
11-13/11/2014 tekom-Jahrestagung / tcworld conference Stuttgart
12-14/11/2014 IC Clear - Clarity 2014 (conferentie) Antwerpen / Brussel
13/11/2014 Van Alice tot App. Kinder- en jeugdliteratuur in het digitale tijdperk Brussel
13/11/2014 Sociaal tolken voor anderstalige migranten en Dove VGT-taligen: van hetzelfde laken een pak? (lezing) Gent
14/11/2014 TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) Den Haag
14-15/11/2014 Het Schoolvak Nederlands (conferentie) Brugge
15/11/2014 Belgisch Kampioenschap Poetry Slam Brussel
15/11/2014 TPR Storytelling netwerkbijeenkomst Utrecht
20/11/2014 Overeenkomsten en verschillen tussen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands (lezing) Gent
20/11/2014 Taalontwikkelend lesgeven aan volwassenen Brussel
22/11/2014 Vertalen, een vak met veel facetten (colloquium) Bergen (Mons)
22/11/2014 Deutschlehrertag Goethe-Institut Brussel
22-30/11/2014 Voorleesweek Vlaanderen
27/11/2014 Meertalig opvoeden (masterclass voor taalprofessionals) Gent
27/11/2014 De sociale betekenissen van lichaamstaal in mondelinge interactie (lezing) Gent
27-28/11/2014 Translating and the Computer Londen
28/11/2014 BAAHE-conferentie Antwerpen
28/11/2014 Taal & Tongval (colloquium) Gent
29/11/2014 Noord-zuidverschillen in het Nederlands (conferentie) Gent
2-3/12/2014 Salon des Langues (& exportbeurs) Luik
4/12/2014 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4-5/12/2014 LT-Accelerate (big data & taaltechnologie) Brussel
4-5/12/2014 Welk taalbeleid voor Europa? (CEL/ELC Forum) Brussel
11/12/2014 Eindredactie van een krant (lezing) Gent
16-18/12/2014 VIOT-congres over taal en macht Leuven
18/12/2014 Vreemde talen in het tv-journaal (lezing) Gent
20/12/2014 Werkcongres Vlaamse Auteursvereniging Antwerpen
     
     
Dit was 2013 Evenementen Plaats
     
12/03/2013 Ronde Tafel over de status van de taalprofessional Gent
21/03/2013 Sociale media en promotie in de taalsector Brussel
11/04/2013 Autour de Babel, de l'origine à la confusion des langues Brussel
16/04/2013 Diagnostiek van dyslexie bij meertaligheid Brussel
18/04/2013 tekom Belgium Foundation Event Antwerpen
19/04/2013 Mobile Communications (TC Europe colloquium) Brussel
19/04/2013 Startbijeenkomst GentVertaalt Gent
02-04/05/2013 Impliciter, expliciter - Le traducteur comme équilibriste interculturel Luik
03/05/2013 EUATC Conference Brussel
15/05/2013 Symposium over CLIL-onderwijs Leuven
16/05/2013 Symposium over CLIL-onderwijs Louvain-la-Neuve
16/05/2013 NT2 / NVT: werken met authentiek materiaal Brussel
16/05/2013 Interpreting in war crimes trials (lezing) Antwerpen
22/05/2013 Ondertiteling (startsessie opleiding) Brussel
24/05/2013 Nationaal Vertaalcongres 2013 Amersfoort
27/05/2013 GentVertaalt: Koffie&Wifi Gent
27/05/2013 Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop) Brussel
27-29/05/2013 International Conference on Language Testing Antwerpen
29/05/2013 Dyslexie en de didactiek van vreemde talen (studiemiddag) Brussel
29-31/05/2013 Global Advances in Business Communications Antwerpen
30/05/2013 Dramatische expressie in de NT2-klas Brussel
01/06/2013 BELTA Day 2013 (ELT-conferentie) Brussel
06/06/2013 Sociaal tolken in de gezondheidszorg Brugge
12/06/2013 tcworld roadshow Antwerpen
13-14/06/2013 Information Energy 2013 Utrecht
15/06/2013 Live screening of IATEFL BESIG conference Leuven
17/06/2013 Déjà Vu voor beginners (workshop) Brussel
21/06/2013 Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving (studiedag) Brussel
27/06/2013 LT-Innovate Summit Brussel
3/07/2013 Building Open Source MT Systems Gent
10/07/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Hasselt
11-13/07/2013 Corpora en contrastieve (ver)taalkunde (conferentie) Gent
21/08/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Antwerpen
3/09/2013 Tips en tricks voor Déjà Vu (workshop) Brussel
4/09/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Gent
11/09/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Kortrijk
11-12/09/2013 Talking to the World (conferentie) Newcastle (UK)
22/09/2013 Bilingualism and Multilingualism in Language Learning and Families (workshop) Zug (Zwitserland)
26/09/2013 Infodag voor kandidaat-sociaal tolken Brussel
26/09/2013 Informatieavond voor gerechtstolken (Lextra Lingua) Antwerpen
27/09/2013 Meertaligheid ondersteunen (conferentie) Brussel
27/09/2013 Kwaliteit onder druk (vertaalcongres) Den Haag
28/09/2013 Drongo-festival over meertaligheid Amsterdam
28/09/2013 Streektalendag Digi-streek-taal Hasselt
3/10/2013 De Taalsector Adviesmiddag Gent
4/10/2013 TPRS Netwerkbijeenkomst Utrecht
10/10/2013 Efficiënt leren werken met machinevertaling (opleiding) Brussel
11/10/2013 Schrijfonderwijs in NT2 (miniconferentie) Rotterdam
15/10/2013 Observerend leren schrijven (studienamiddag) Brussel
17/10/2013 Vreemdetalendidactiek (congres DiWeF) Diepenbeek
18/10/2013 Nacht van de ambitie (10 jaar Huis Nederlands Brussel) Brussel
19/10/2013 Journalistiek schrijven (startsessie opleiding) Brussel
22/10/2013 Een goede offerte opstellen (studiemiddag) Brussel
24/10/2013 Omgaan met taaldiversiteit in de vrije tijd (vorming) Brussel
25/10/2013 TiNT-dag 2013 Brussel
06-08/11/2013 tekom / tcworld conference Wiesbaden
7/11/2013 De Taalsector Adviesmiddag Gent
08-09/11/2013 Constructionist Approaches to Language Pedagogy (CALP2013) Brussel
16/11/2013 Deutschlehrertag Goethe-Institut Brussel
19/11/2013 Onderwijs, meertaligheid en slagen op school (ronde tafel) Brussel
21/11/2013 Een actiegerichte white paper schrijven (workshop) Antwerpen
28/11/2013 Inleiding tot online journalistiek en digitaal publiceren Brussel
29/11/2013 Taal in Bedrijf 2013 Nijmegen
29-30/11/2013 Het Schoolvak Nederlands (HSN-conferentie) Utrecht
5/12/2013 De Taalsector Adviesmiddag Gent
5/12/2013 Ronde Tafel over het probleem van de laaggeletterdheid Gent
7/12/2013 TPRS Netwerkbijeenkomst Utrecht
7/12/2013 Traduire pour le grand public (colloquium) Brussel
     
Date Event Place
10/2/2022 OPEN FORUM 2022 Antwerp, BE > Online
10-11/2/2022 Unlimited! 3 Innovation for Access: New Interactions Antwerp, BE > Online
1-2/3/2022 The European Chatbot & Conversational AI Summit Online
23-25/3/2022 Together 2022 Online
17-20/5/2022 55th IATEFL International Conference and Exhibition Belfast, UK
27-28/5/2022 Positive Impacts of Language Technology: TISLID 22) Madrid, ES / Online
1-3/6/2022 23rd Annual conference of the European Association of Machine Translation (EAMT 2022) Gent, BE
20-25/6/2022 13th Conference on Language Resources & Evaluation Marseille, FR
4-6/7/2022 22nd European Conference on Literacy Dublin, IE
4-6/7/2022 NeTTT - New Trends in Translation & Technology Rhodos, GR
     
     
9/01/2021 Alternative assessment in online teaching (IATEFL webinar) Online
26-27/01/2021 Advanced Research Seminar on Audio Description Barcelona, ES > online
26-28/01/2021 LocWorldWide 43 Online
27-29/01/2021 Media for ALL 9 Barcelona, ES > online
6/2/2021 Digital Innovations and Research in Language Learning (IATEFL Learning Technologies SIG conference) Online
23-25/2/2021 Innovation in Interpreting Online
27-28/2/2021 Elia Together At Home 2021 Milan, IT > online
1-3/3/2021 CLIC-IT 2020 (Seventh Italian Conference on Computational Linguistics) Bologna, IT > online
03/03/2021 Boost your Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Vocational Education and Training (VET) Online
10/03/2021 5th LREC Conference (European Language Resource Coordination) ... because Language Data Matters Online
18-19/03/2021 Multilingualism on My Mind (MoMM) Online
20/03/2021 BELTA Day (Belgian English Language Teachers Association) Online
24-26/03/2021 XVIII International Conference on Minority Languages Bilbao, ES > online
15-16/04/2021 T-Update 2021 Porto, PT > online
16-17/04/2021 17. DTT-Symposion 2021 „Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz“ Mannheim, DE > online
22-24/04/2021 Eaquals International Conference 2020 (Postponed) Belfast, UK
23-25/04/2021 Rethinking language and identity in the multilingual world (YLMP 2021) Poznań, PL > online
23-24/04/2021 17. DTT-Symposion 2021 „Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz“ Mannheim, DE > online
28-30/04/2021 Safeguarding the Future of Multilingual Assessment in the COVID World (ALTE's 7th International Conference) Madrid, ES > online
29-30/04/2021 UA Reloaded 20 (Cancelled) St. Leon-Rot, DE
07/05/2021 Linguistics applied to Business Language in a multilingual and multicultural world (PLIN Day 2021) Online
8/05/2021 Listening skills in the 21st century (IATEFL webinar) Online
5-12/05/2021 ELIA Networking Days Online
21-23/05/2021 Futures for Creative Writing (European Association of Creative Writing Programmes, EACWP conference) Online
1-3/06/2021 Language Education for Social Justice: Conference and 37th Summer School of Applied Linguistics Jyväskylä, FI > online
8-10/06/2021 LocWorldWide 44 Online
9-11/06/2021 Evolution of TC 2021 Online
10-11/06/2021 1st International Conference: Translating Minorities and Conflict in Literature Córdoba, ES
11/6/2021 European Academic Colloquium: Digitalization in Technical Communication Online
16-18/6/2021 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) (Postponed) Stockholm, SE
19-22/6/2021 54th IATEFL International Conference and Exhibition Harrogate, UK > online
23-25/06/2021 Conference on Multilingualism 2021 (COM2021) Online
24-25/06/2021 Picturebooks and Graphic Narratives in Education and Translation: Mediation and multimodality Lisbon, PO > online
24-26/06/2021 Pragmatics of Translation (Symposium on (Im)Politeness + iMean conference) Basel, CH > online
28-30/06/2021 Sezione 10, XXIV Congresso dell'Associazione Internazionale dei Professori di Italiano (AIPI) Genève, CH > online
27/06-2/07/2021 17th International Pragmatics Conference Winterthur, CH
27/06-3/07/2021 32nd International Society for Humor Studies Conference (ISHS 2021) (Cancelled) Bertinoro, IT
28-29/06/2021 Symposium of the European Civil Society Platform for Multilingualism (ECSPM) Online
28-30/06/2021 3rd International Conference on Translation, Interpreting & Cognition (ICTIC 3) (Postponed) Forli, IT
29/06-3/07/2021 International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) (Postponed) Barcelona, ES
30/06-2/07/2021-3/07/2021 TRANSIUS Conference (Legal and Institutional Translation Studies) (Postponed) Genève, CH
2/07/2021 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (teaser) Online
8/7/2021 3rd Belgian European Language Resource Coordination (ELRC) workshop Online
9/7/2021 31st Meeting of Computational Linguistics in The Netherlands (CLIN 31) Online
9-14/07/2021 XVe Congrès Mondial de la FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français) : Le Français, langue de partage Online
10-14/07/2021 International Symposium on Bilingualism ISB 13 Warsaw, PL > Online
16-19/07/2021 International Symposium on Translation and Interpreting as Social Interaction (7th CATIC conference) London, UK
21-24/7/2021 Bounded Languages ... Unbounded: Conference on Mediterranean and European Linguistic Anthropology (COMELA 2021) Athens, GR
15-21/08/2021 19th AILA World Congress Online
25-27/08/2021 International Conference on Education and Artificial Intelligence Technologies EAIT London, UK
26-28/08/2021 Advancing business communication: involvement, integration and impact (ABC Regional Conference Online
30-31/8/2021 KLAARA 2021 – Conference on Easy-to-Read Language Research Online
30/8-3/9/2021 54th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE 2021) Online
1-3/09/2021 Linguistic Landscape Workshop 12: The political economy of language and space/place (LL12) Online
1-4/09/2021 XXXI Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera) Online
7-11/09/2021 XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion Online
8-9/09/2021 Transmitting and Revitalizing Minoritized Languages: In European Context and Beyond (TARML) Warsaw, PL
9-10/09/2021 Tendencias actuales en el Hispanismo (IX Congreso Internacional de la Asociación de Hispanistas del Benelux) Antwerp, BE
9-11/09/2021 UCCTS 2020: Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (6th edition) Bertinoro, IT & online
14-17/9/2021 International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) Barcelona, ES
16/09/2021 DTT-Webinar "Terminologieprüfung" Online
20-21/9/2021 Languages and the media 2021 (13th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media) Online
30-9/01/10/2021 2021 OTTIAQ Conference (Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec): Language Professionals and Public Safety: From Global Crisis to Local Action Online
4-6/10/2021 Innovation in Translation Online
7-8/10/2021 The 2nd Interdisciplinary Conference on National languages in academic research and higher education (NatAcLang2020) Tallinn, ET
18-19/10/2021 ELIA Focus on Executives 2021 Rhodos, GR
19-21/10/2021 LocWorldWide 45 Online
21-23/10/2021 Eaquals International Conference 2020 Belfast, UK & online
27-29/10/2021 Taboo Conference 2020 (TaCo 2020) Roma, IT
2-5/11/2021 3rd International Conference on Translation, Interpreting & Cognition (ICTIC 3) Forli, IT
3-5/11/2021 Translating Europe Forum 2021 Online
8-19/11/2021 tcworld Conference 2021 Online
15-17/11/2021 META-FORUM 2021 (3rd European Language Grid conference) Online
16-19/11/2021 Translating and the Computer (TC43) Online
19/11/2021 ISO Standards for Translation and Interpreting: an Option or an Obligation? (2021 MATA Conference - Macadenonian Association of Translatore & Interpreters) Online
25/11/2021 Le Jour du prof de français  
25-26/11/2021 Multilingualism in professional life. Manifestations, management Verona, IT
25-26/11/2021 10th EAFT Terminology Summit: Terminology in Challenging Circumstances Dublin, IE
22-26/11/2021 ELIA Focus on Project Management 2021 Online
5-8/12/2021 Voice Conference 2021 Berlin, DE & Online
     
     
16-21/01/2020 4th Baltic Sea Conference on Literacy Tallin, EE
31/01/2020 Traduction & Qualité 2020 : Biotraduction et traduction automatique (#TQ2020) Lille, FR
04/02/2020 Translating Europe Workshop: Professional Translators in the Artificial Intelligence Era – New Challenges and Horizons Mons, BE
17-21/02/2020 VIII Seminar on legal and institutional translation for International Organisations (IOs) Salamanca, ES
20-21/02/2020 Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC2020) Den Haag, NL
21/02/2020 International Mother Language Day (UNESCO) Worldwide
22-24/02/2020 Natural Language Processing in Artificial Intelligence - NLPinAI 2020 Valetta, MT
24-26/02/2020 International Conference on Multilingual Practice (ICOMP) Szczecin, PL
27-28/02/2020 Together, ELIA (European Language Industry Association) (Cancelled) Milan, IT
2-6/03/2020 LATA 2020 (14th International Conference on Language and Automata Theory and Applications) (Cancelled) Milan, IT
5-7/03/2020 Termos 2020: Boundaries of and in Terminology Wroclaw, PL
6-7/03/2020 CIOL Conference 2020 London, UK
14/03/2020 BXL Interpreter Barcamp Brussels, BE
16-17/03/2020 SCIC-Universities Conference 2020: Interpretation, the added value of a profession (Cancelled) Brussels, BE
18-19/03/2020 NORDIC TechKomm Stockholm (Cancelled) Stockholm, SE
19-21/03/2020 17. DTT-Symposion - Terminologie: Industrie, Information, Intelligenz (Cancelled) Mannheim, DE
21/03/2020 Artificial Intelligence and the Interpreter (Cancelled) London, UK
26-27/03/2020 7th International Conference on Public Services Interpreting and Translation (PSIT): The Human Factor in PSIT Alcalá, ES Online!
26-28/03/2020 Les langues dans la famille : attitudes, usages, politiques, histoires (Cancelled) Paris, FR
1-2/4/2020 COMtechnica (Cancelled) Rimini, IT
2-4/04/2020 Eaquals International Conference 2020 (Cancelled) Belfast, UK
5-8/04/2020 World Literacy Summit 'Reading changes life' Oxford, UK > online!
10-12/04/2020 Multilingual urban space: policy, identity, education (III) (Cancelled) Moscow, RU
15-16/04/2020 Computer-Assisted Literary Translation Conference (Cancelled) Swansea, UK
15-17/04/2020 JIAMCATT 2020 (International Annual Meeting on Computer-Assisted Translation and Terminology) (Cancelled) London, UK
17-18/04/2020 KäTu2020 (XVIII Symposium for Translation and Interpreting Studies) (Cancelled) Helsinki, FI
18-21/04/2020 LATA 2020 (14th International Conference on Language and Automata Theory and Applications) (Cancelled) Manchester, UK
20-21/04/2020 Multilingualism from Various Perspectives of Applied Linguistics (MfVPoAL) (Cancelled) Gliwice, PL
22-23/04/2020 tekom Frühjahrstagung 2020 (Cancelled) Würzburg, DE
22-24/04/2020 Safeguarding the Future of Multilingual Assessment (ALTE's 7th International Conference) (Cancelled) Madrid, ES
23-24/04/2020 ENETI (XVII Encuentro Nacional de Estudiantes de Traducción e Interpretación) (Cancelled) Murcia, ES
24-25/04/2020 BP20 Translation Conference (Cancelled) Nuremberg, DE
30/04/2020-2/05/2020 7th International Language in Focus Conference (LIF2020) (Cancelled) Valletta, MT
6-8/05/2020 European Association for Machine Translation Conference (EAMT 2020) (Cancelled) Lisbon, PT
8/05/2020 CreAtIve Language Conference (Cancelled) London, UK
8/05/2020 La traduction en francophonie : La langue française et ses variations (congrès mondial) (Cancelled) Mons, BE
8/05/2020 BELTA Day 2020 (Belgian English Language Teachers Association) (Cancelled) Brussels, BE
8/05/2020 European Academic Colloquium on Technical Communication (Cancelled) Twente, NL
9-10/05/2020 2nd International Conference on Terminology – Heritage and Modernity Tbilisi, GE
11-13/05/2020 Contacts & Contrasts 2020: Languages and Cultures in Professional Contexts (CC2020) (Cancelled) Konin, PL
11-16/05/2020 LREC 2020 (The European Language Resources Association) (Cancelled) Marseille, FR
12-13/05/2020 UA Reloaded (Cancelled) St. Leon-Rot, DE
15-16/05/2020 InnovateELT 2020(Cancelled) Barcelona, ES
15-16/05/2020 Congreso Internacional de Español para Fines Específicos (VII CIEFE) (Cancelled) Amsterdam, NL
16/05/2020 12th Web as a Corpus Workshop (Cancelled) Marseille, FR
16/05/2020 1st International Workshop on Language Technology Platforms (IWLTP) (Cancelled) Marseille, FR
21-22/05/2020 4th ESP Conference: Mediating Specialized Knowledge: Current approaches in ESP research and practice (Cancelled) Madrid, ES
21-24/05/2020 English in a World of Strangers: Rethinking World Anglophone Studies (Cancelled) Frankfurt, DE
25-27/05/2020 Minority Languages Spoken or Signed and Inclusive Spaces (#minlangconf) (Cancelled) Paris, FR
27-28/05/2020 Evolution of TC 2020: Innovations in software documentation (Cancelled) Sofia, BG
27-29/05/2020 3rd International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children (ISBPAC 2020) Nijmegen, NL
28/05/2020 Summarization - Key to information overload (workshop) Online
29/05/2020 Chatbots & Dialogue Systems (workshop) Online
28-29/05/2020 Translating the Neighbourhood: Migration, dialogue and spaces of translation in the 21st century Galway, IE
28-30/05/2020 Łódź-ZHAW Duo Colloquium on Translation and Meaning (Cancelled) Łódź, PL
1-3/06/2020 Language Education for Social Justice: Conference and 37th Summer School of Applied Linguistics (Cancelled) Jyväskylä, FI
3-5/6/2020 SENSE 2020 Conference (English-language professionals in the Netherlands Online!
3-5/06/2020 LocWorld42 Berlin (Cancelled) Berlin, DE > online
4-5/06/2020 14th TOTh International Conference (Terminology & Ontology: Theories and applications) (Cancelled) Chambéry, FR
5-6/06/2020 3rd Swiss Conference on Barrier-free Communication (BfC 2020) Winterthur, CH > online!
5-7/6/2020 SENSE 2020 Conference (English-language professionals in the Netherlands (Cancelled) Maastricht
8-10/06/2020 Languages and the media 2020 (13th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media) (Cancelled) Berlin, DE
8-11/06/2020 Reinventing the Translation Industry (TAUS virtual conference) Online!
8-12/06/2020 RECITAL’20 (JEP-TALN-RECITAL 2020) (Cancelled) Nancy, FR > online!
9-10/06/2020 Powering Language Data (TAUS Industry Leaders Forum 2020) (Cancelled) Amsterdam, NL
10-11/06/2020 1st International Conference: Translating Minorities and Conflict in Literature (Cancelled) Córdoba, ES
10-12/06/2020 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) (Cancelled) Stockholm, SE
14-16/06/2020 ABi/multilingualism and Specific Language Impairment (Bi-SLI 2020) Galway, IE > online!
15-16/06/2020 Fun for All VI: International Conference on Video Game Translation and Accessibility(Cancelled) Barcelona, ES
16/06/2020 DocMuc 2020 - Die Macht der Daten in der Technischen Kommunikation (Cancelled) München, DE
17/06/2020 Voice Global) Online!
16-17/06/2020 Disrupting Digital Monolingualism (workshop) Online!
18/06/2020 Helping multilingual children to catch up and succeed through the use of online language learning tools Online!
18-20/06/2020 Picturebooks and Graphic Narratives in Education and Translation: Mediation and multimodality (Cancelled) Lisbon, PO
22/06/2020 The Interpreter’s Guide to Surviving and Thriving (efsli 2020 webinar) Online!
22-23/06/2020 The Power of Language Intelligence (LTI20) (Cancelled) Brussels, BE
22-25/06/2020 tekom SummerCON Online!
23-25/06/2020 Conference on Multilingualism 2020 (COM2020) Reading, UK > online!
24/06/2020 Selling your company (ELIA webinar) Online!
24/06/2020 Language Intelligence Solutions 4 Customer-Centered Experiences (LT-Innovate webinar) Online!
24-26/06/2020 5th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation (NPIT5) (Cancelled) Amsterdam, NL
25/06/2020 Innovative language teaching methods, and school networks and labels as ways to promote multilingualism and language education Online!
27/06/2020 English: The elephant in the room with terminology, translation and interpreting (Bangor-EAFT Conference) (Cancelled) Bangor, UK
29-30/06/2020 European Conference of Conversation Analysis (ECCA) Nijmegen, NL > online!
29/06/2020-3/07/2020 32nd International Society for Humor Studies Conference (ISHS 2020) (Cancelled) Bertinoro, IT
29/6-4/7/2020 3rd Swiss Conference on Barrier-free Communication (BfC 2020) Online!
1/07/2020 The role of bilingual education models and language sensitive curricula in multilingual contexts Online!
1-4/07/2020 European Second Language Association Conference (EuroSLA 30) (Cancelled) Barcelona, ES
2/07/2020 Rebuilding after Covid-19 – using online marketing channels to grow your language business (EUATC Webinar) Online!
2-3/07/2020 Unlimited! 3 - Innovation for Access: New Interactions (Cancelled) Antwerp, BE
8/07/2020 The future of language education in Europe: lessons learnt from case studies Online!
8-10/07/2020 AELFE-TAPP 2020 International Conference (European Association of Languages for Specific Purposes - Trans-Atlantic and Pacific Project) (Cancelled) Barcelona, ES
8/07/2020 Tough Decisions: How Language Leaders Can Make Data-Driven Decisions (ELIA webinar) Online!
12-17/07/2020 4th EACWP Teachers Training Course (European Association of Creative Writing Programmes) (Cancelled) Alden Biesen, BE
13-24/07/2020 Tradumàtica Summer School: Translation Technologies 2020 Barcelona, ES > online!
17-20/07/2020 International Symposium on Translation and Interpreting as Social Interaction (7th CATIC conference) (Cancelled) London, UK
20-26/07/2020 UTICamp 2020 (Ukrainian Translation Industry campsite) Dnipro, UA & online!
23/07/2020 Zielgruppenbestimmung mit der Buyer Persona (Aticom Webinar) Online
28-30/07/2020 LocWorldWide Online
30/07/2020 Mental Health, Resilience and Covid-19 (IATEFL) Online
6/08/2020 Build a business with Machine Translation beyond post-editing (EUATC webinar) Online
6/08/2020 Videos for Writers: How-To (webinar) Online
10-12/08/2020 ContentTECH Summit Online
2-5/09/2020 XXXI Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera) (Cancelled) León, ES
2-5/09/2020 Bounded Languages ... Unbounded: Conference on Mediterranean and European Linguistic Anthropology (COMELA 2020) (Cancelled) Athens, GR
5/09/2020 The COVID-19 challenge and the teaching implications till now (IATEFL webinar) Online
7-8/09/2020 Sezione 10, XXIV Congresso dell'Associazione Internazionale dei Professori di Italiano (AIPI) (Cancelled) Genève, CH
7-9/09/2020 UCCTS 2020: Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (6th edition) (Cancelled) Bertinoro, IT
8-12/09/2020 XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion (Cancelled) Alexandroupolis, GR
9-11/09/2020 Linguistic Landscape Workshop 12: The political economy of language and space/place (LL12) (Cancelled) Gothenburg, SE
9-12/09/2020 12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism (IAM L3) (Cancelled) Zagreb, HR
10/09/2020 Forensic linguistics between scientific research and legal practice (workshop) (Cancelled) Florence, IT
10/09/2020 The Language of Covid-19: A Special Oxford English Dictionary Update (webinar) Online
11/09/2020 Specialist Languages: Practice and Theory V (Cancelled) Warsaw, PL
12-13/09/2020 Transmitting and Revitalizing Minoritized Languages: In European Context and Beyond (TARML) (Cancelled) Warsaw, PL
17/9/2020 The thinking behind the words (Sense Jubilee Workshop) Online
17-18/09/2020 2nd Understanding Media Accessibility Quality (UMAQ) (Cancelled) Vigo, ES
18/09/2020 The CreAtIve Language Conference London, UK > Online
18-19/09/2020 InnovateELT 2020 (Cancelled) Barcelona, ES
22/9/2020 Writers' Stretch & Tone (six-week Sense Jubilee workshop cycle) Online
23-24/09/2020 2nd International e-Conference on Translation, mediation and accessibility for linguistic minorities Online
24-25/09/2020 NORDIC TechKomm Stockholm (Cancelled) Stockholm, SE
28-29/09/2020 Robotrad2020 : Colloque interdisciplinaire « Vers une robotique du traduire ? » (Cancelled) Strasbourg, FR
28-30/09/2020 NeTTT - New Trends in Translation & Technology (Cancelled) Rhodos, GR
29-30/09/2020 COMtechnica (Cancelled) Rimini, IT
30/9-2/10/2020 Taboo Conference 2020 (TaCo 2020) (Cancelled) Roma, IT
1-2/10/2020 ELIA Networking Days (Cancelled) Saint Petersburg, RU
1-2/10/2020 Jurilinguistics III: Interdisciplinary Approaches to the Study of Language and Law (JURILING20) (Cancelled) Cambridge, UK
2-3/10/2020 DRONGO Language Festival Online
5-15/10/2020 Voice Summit Online
6/10/2020 Doks aufräumen – Dokumentation gut und gerne kürzen Online
7/10/2020 Language Intelligence @ Work: Empowering a Multilingual World with Language Intelligence (LT-Innovate webinar) Online
7/10/2020 The ABC of technical writing for high quality and cost efficient translation (tekom Sweden webinar) Online
8/10/2020 Applying plain language principles to creating accessible, reader-friendly texts (Sense Jubilee Workshop) Online
8/10/2020 How to connect content and translation systems and be more productive (and profitable too) (EUATC Webinar) Online
8-9/10/2020 WEB-ANT-R-2020: Russisch-Tage online (ADÜ-Nord Webinarreihe Online
8-9/10/2020 The 2nd Interdisciplinary Conference on National languages in academic research and higher education (NatAcLang2020) (Cancelled) Tallinn, ET
13/10/2020 My Multilingual Services - powered by AI (workshop) Online
15/10/2020 DTT-Webinar: Terminologieleitfaden - Verbindliche Terminologie durch Regeln Online
15-17/10/2020 Mediterranean Editors and Translators Meeting 2020: The Style Issue (Cancelled) Donostia / San Sebastian, ES
18-20/10/2020 Write the Docs Prague 2020 Prague, CZ > Online!
19-20/10/2020 ELIA Focus on Executives (webinars) Rhodos, GR > online
20-21/10/2020 GETVICO24 (German Teacher Virtual Conference, Deutschlehrer*innen-Konferenz) Online
21-24/10/2020 American Translators Association 61st Annual Conference Online
22-24/10/2020 Eaquals International Conference 2020 (Cancelled) Belfast, UK
23/10/2020 DTT-Grundlagenseminar: „Terminologiearbeit – Grundlagen, Werkzeuge, Prozesse“ Online
23/10/2020 Remote Interpreting Skills (CIOL workshop) Online
23-24/10/2020 Multilingualism from Various Perspectives of Applied Linguistics (MfVPoAL) Gliwice, PL > online
23-25/10/2020 2020 Many Paths to Language Workshop (MPaL) Nijmegen, NL > online!
29/10/2020 DTT-Webinar: Terminologiekreise - Abstimmungsprozesse unternehmensweit gestalten Online
30/10/2020 Light, standard and full post-editing of machine translations – how to adapt to the AI-driven changes in the industry (CIOL webinar) Online
2-6/11/2020 tcworld2020 Stuttgart, DE > online
3-5/11/2020 EAMT 2020 - 22nd Annual Conference of the European Association for Machine Translation Online
7/11/2020 Too PC for ELT? (IATEFL webinar) Online
10-11/11/2020 TAUS Virtual Data Summit Online
12-13/11/2020 Bilingualism, Heritage Languages and Migration Online
13-15/11/2020 The Language Show London, UK > online
16-20/11/2020 EMNLP 2020 - Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing Online
18/11/2020 Dealing with language interference in texts (Sense Jubilee Workshop) Online
19-20/11/2020 10th EAFT Terminology Summit: Terminology in Challenging Circumstances (Cancelled) Dublin, IE
20-21/11/2020 Expolingua Berlin, DE
25/11/2020 Colloque "Traduction automatique et usages sociaux des langues" Paris, FR
26/11/2020 Le Jour du prof de français  
26/11/2020 The sweet sound of writing finesse (Sense Jubilee Workshop) Online
26/11/2020 Best practice for revising translations (Two-part Sense Jubilee Workshop) Online
26-27/11/2020 14th TOTh International Conference (Terminology & Ontology: Theories and applications) Chambéry, FR > online
1-3/12/2020 METAFORUM 2020 - Piloting the European Language Grid Online
3-5/12/2020 Łódź-ZHAW Duo Colloquium on Translation and Meaning Łódź, PL > online
7-9/12/2020 2020 ECSPM Symposium: "Linguistic and Cultural (Super)Diversity at Work" Online
8-13/12/2020 COLING 2020 (28th International Conference on Computational Linguistics) Barcelona, ES & online
7-9/12/2020 Voice Conference 2020 Berlin, DE / Online
9/12/2020 Crisis Response - Language tools to the rescue Online
9/12/2020 The Rise of the Cobot (LT-Innovate Value Cast Online
14-16/12/2020 Languages and the media 2020 (13th International Conference on Language Transfer in Audiovisual Media) (Cancelled) Berlin, DE
15-18/12/2020 13th International Conference on Natural Language Generation (INLG 2020 Online
16/12/2020 Let's go East (ELIA Discussion Group) Online
     
     
1/1-31/12/2019 International Year of Indigenous Languages  
31/01/2019 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN) Groningen, NL
14-16/2/2019 Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC19) York, UK
21-22/02/2019 Together 2019 (ELIA - European Language Industry Association) Barcelona, ES
21-23/02/2019 Minority Languages Between Localism and Globalization - AItLA 2019 (XIX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Linguistica Applicata) Cagliari, IT
5-7/03/2019 Legal Communication in a Multilingual and Multicultural Context Wuppertal, DE
6/03/2019 TAUS Global Content Summit Amsterdam, NL
7-9/03/2019 8. DaF-WEBKON 2019 “Deutsch digital – von Anfang an!” Online
13/03/2019 9th Belgium NLP Meetup Gent, BE
21-22/03/2019 tekom Frühjahrstagung (Spring Conference) Wien, AT
22-24/03/2019 2019 ECSPM Symposium: multilingual challenges: mediating images, languages and language pedagogy (European Civil Society Platform for Multilingualism Reading, UK
24-27/03/2019 GALA 2019 (Globalization and Localization Association) München, DE
25-27/03/2019 2nd International Conference on Bilingualism Valetta, MT
28-29/3/2019 The Impact of Interpreters on the Judiciary at National and International Level (conference) Luxemburg, LU
2-5/04/2019 53rd International IATEFL Conference Liverpool, UK
8-10/04/2019 Multilingualism, Diversity and Democracy Conference (MuDD 2019) Jönköping, SE
11-12/04/2019 Information Energy 2019 Amsterdam, NL
24-26/4/2019 53rd ALTE Conference (Association of Language Testers in Europe) Gent, BE
25/4/2019 Customizing Machine Translation (CEF eTranslation workshop) Brussels, BE
25-26/04/2019 T-UPDATE (14th EUATC conference) Tallinn, EE
25-27/04/2019 Terminologiearbeit: Projekte, Prozesse, Datenaustausch (DTT-Vertiefungsseminar) Köln, DE
03/05/2019 Journée d’étude « Linguistique générale 101 » Namur, BE
9-10/05/2019 ND Focus (ELIA Networking Days) Dubrovnik, HR
10-11/05/2019 E-dictionaries and e-lexicography (international conference) Zagreb, HR
15-16/05/2019 UA Reloaded 2019 (User Assistance) St. Leon-Rot, DE
21-23/5/2019 International Conference on Multilingualism and Multilingual Education (ICMME 19) Bielefeld, DE
22-24/5/2019 17th International Conference on Minority Languages (ICML XVII) Leeuwarden, NL
24-25/05/2019 Sustainable Multilingualism 2019 Kaunas, LT
30-31/05/2019 Trans-linguistica 5: Languages and Intercultural mediation after the digital revolution - the challenges of the 21st century Târgu Mureş, RO
2-3/06/2019 Write the Docs Vilnius Vilnius, LT
3-5/06/2019 10th International Conference on Discourse, Communication and the Enterprise (DICOEN 2019) Leuven, BE
4-5/06/2019 Evolution of TC 2019: Software Documentation Uncovered Sofia, BU
11-13/06/2019 LocWorld40 Portugal Estoril, PT
18-19/06/2019 Game Global Summit Lisbon, PT
24-26/06/2019 VIIIth Language Technology Industry Summit Brussels, BE
24-27/06/2019 European Conference on Argumentation Groningen, NL
28-29/06/2019 ICLaVE 10 (International Conference on Language Variation in Europe) Leeuwarden, NL
1-3/07/2019 Vocab@Leuven Leuven, BE
2/07/2019 9th Cambridge Conference on Language Endangerment Cambridge, UK/td>
3-5/07/2019 5th International Colloquium on Languages, Cultures, Identity in Schools and Society Soria, ES
8-11/07/2019 12th Annual International Conference on Languages & Linguistics Athens, GR
8-12/07/2019 TermNet International Terminology Summer School Wien, AT
23-26/07/2019 Teacher as a Language Policy Maker (International Summer School in “Language Policy and Language Planning: education, languages and migrations”) Siena, IT
23-27/07/2019 Multilingualism and Diversity (Summer School) Hildesheim, DE
23-27/07/2019 10th Global WordNet Conference (GWC 2019) Wroclaw, PO
19-23/08/2019 17th Machine Translation Summit Dublin, IE
27-30/08/2019 International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019 (ISMBS 2019) Chania, GR
28-31/08/2019 EuroSLA 29 (European Second Language Association Lund, SE
28-31/08/2019 EUROCALL 2019 (Computer-Assisted Language Learning) Louvain-la-Neuve, BE
2-6/09/2019 Translation Technology Summer School Antwerp, BE
4-8/09/2019 3e Congrès européen de la FIPF « français, passion pour demain ! » Athens, GR
09/09/2019 European Language Services Industry Forum (ELSE-IF 2019) Karlsruhe, DE
9-12/09/2019 Semantics 2019 Karlsruhe, DE
12-13/09/2019 Languages for Specific Purposes in Higher Education (LSPHE 2019) London, UK
15-17/09/2019 Write The Docs Prague, CZ
14/9/2019 Pluricentric Languages in Speech Technology (Satellite Workshop at Interspeech 2019) Graz, AT
15-19/9/2019 Interspeech 2019 (20th Annual Conference of the International Speech Communication Association) Graz, AT
25-27/9/2019 Europhras 2019 Malaga, ES
25-27/9/2019 PLAIN 2019 (Plain Language Association International) Oslo, NO
1-3/10/2019 eLex 2019: Smart Lexicography Sintra, PT
3-4/10/2019 ELIA Networking Days The Hague, NL
3-4/10/2019 100 Years of Conference Interpreting Genève, CH
5-6/10/2019 8th Image Conference (on the use of image in ELT) Brussels, BE
8-9/10/2019 Meta Forum 2019 - Introducing the European Language Grid Brussels, BE
9-11/10/2019 17th EFNIL Conference (European Federation of National Institutions for Language) Tallinn, EE
10-11/10/2019 Meet Central Europe Prague, CZ
14-16/10/2019 7th SLSP (International Conference on Statistical Language and Speech Processing) Ljubljana, SI
15-18/10/2019 Multilingualism and multimodality in Higher Education - 6th ICLHE Conference (Integrating Content and Language in Higher Education) Castellón, ES
17-18/10/2019 Localization Unconference in Germany Munich, DE
17-18/10/2019 Terminology in Challenging Circumstances (10th EAFT Terminology Summit) Dublin, IE
17-18/10/2019 Scientific, administrative and educational dimensions of terminology Vilnius, LT
18/10/2019 Dublin Localization Unconference Dublin, IE
18-19/10/2019 XXIe colloque annuel de l'ADEFFI (Association des études françaises et francophones d'Irlande) Belfast, UK
18-20/10/2019 CIEB 2019 Granada (VI Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos) Granada, ES
23-25/10/2019 Empowering Multilingual Families Brussels, BE
25-26/10/2019 DRONGO language festival Nijmegen, NL
28-29/10/2019 Multilingual Awareness and Multilingual Practices Conference (MAMP 2019) Antwerp, BE
7-8/11/2019 Translating Europe Forum Brussels, BE
7-8/11/2019 DITA Europe 2019 Brussels, BE
7-9/11/2019 49th EMWA Conference (European Medical Writers Association) Malmö, SE
7-9/11/2019 12th Conference on Hellenic Language and Terminology: Medical terminology, yesterday—today—tomorrow, ELETO Athens, GR
12-14/11/2019 tc world / tekom-Jahrestagung Stuttgart, DE
15-17/11/2019 The Language Show London, UK
21-22/11/2019 InDialog 3: Interpreter Practice, Research and Training: the Impact of Context Antwerp, BE
21-22/11/2019 Translating and the Computer Conference (TC41) London, UK
22-23/11/2019 Expolingua Berlin Berlin, DE
22-24/11/2019 Translation and Interpreting 4.0 – New Ways in the Digital Age Bonn, DE
24-26/11/2019 Nordic Translation Industry Forum Gothenburg, SE
28/11/2019 European Language Council (ELC/CEL) Conference 2019: Language & Education Brussels, BE
5-6/12/2019 ND Focus – ELIA's focus on Project Management (European Language Industry Association) Hamburg, DE
9/12/2019 PISA and Beyond Helsinki, FI
     
     
10-14/1/2018 37th AIIC Assembly (International Association of Conference Interpreters) Valencia, ES
16-18/1/2018 Natural Language Processing in Artificial Intelligence (NLPinAI 2018) Funchal, PT
2/2/2018 Traduction & Qualité 2018 (TQ2018) : biotraduction et traduction automatique Villeneuve d’Ascq, FR
3/2/2018 The Value of Legal Translation Professionals London, UK
5-9/2/2018 MultiLing Winter School 2018: Language policy in multilingual contexts – methodological approaches Oslo, NO
15-17/2/2018 Linguistic Evidence 2018 – Experimental data drives linguistic theory Tübingen, DE
23-24/2/2018 Words, Images and Ideology of Populism 3.0 Napoli, IT
1-2/3/2018 Information Energy Amsterdam, NL
5-9/3/2018 Trends in Translation and Localization Köthen, DE
9-10/3/2018 The Language Sector 4.0: Embracing the future? Breda, NL
15/3/2018 Language Industry Awards 2018 Gent, BE
6/4/2018 Sociolinguistics Circle Maastricht, NL
16-18/4/2018 Global approaches to multilingualism and standardisation Cambridge, UK
19-20/4/2018 Topical Issues of Linguistics and Teaching Methods in Business and Professional Communication (8th International Research Conference) Moscow, RU
19-20/4/2018 13th EUATC Annual Conference (T-Update) Madrid, ES
19-21/4/2018 36th International AESLA Conference: Applied Linguistics and knowledge transfer: employability, internationalization and social challenges Cadiz, ES
24-26/4/2018 Technological Innovation for Specialized Linguistic Domains: Languages for digital lives and cultures (TISLID 18) Ghent, BE
25-27/4/2018 Multilingual Language Theories and Practices (MLTP2018) Valladolid, ES
25-27/5/2018 Technology-Based Language Assessment: Benefits and Challenges (15th EALTA Conference) Bochum, DE
28-30/5/2018 EAMT 2018 (21st Annual Conference of the European Association for Machine Translation) Alicante, ES
4-7/7/2018 Towards language aware citizenship (14th ALA conference) Amsterdam, NL
23-24/7/2018 International ELINET Symposium 2018 “Literacy in the 21st Century: Participation – Inclusion – Equity” Köln, DE
27-31/8/2018 20e Colloquium Neerlandicum: Nederlands in beweging Leuven, BE
12-14/9/2018 Using Corpora in Contrastive and Translation Studies (5th UCCTS conference Louvain-la-Neuve, BE
17-18/9/2018 Talking to the World 3 Newcastle, UK
20-22/9/2018 Legal and Institutional Translation Policies (LITP2018 conference) Leuven, BE
3-5/10/2018 Languages & The Media Berlin, DE
13-15/11/2018 tcworld conference / tekom Jahrestagung 2018 Stuttgart, DE
15-16/11/2018 Translating and the Computer 40 London, UK
29-30/11/2018 2nd Cologne Conference on Translation, Interpreting and Technical Documentation (CGN18) Köln, DE
     
     
20-21/1/2017 Expolangues Paris, FR
30/1/2017 TAUS Roundtable Vienna, AT
2/2/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
4/2/2017 Words To Deeds Conference (legal translation) London, UK
10/2/2017 Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN27) Leuven, BE
21/2/2017 2nd Belgium NLP Meetup Antwerp, BE
23-24/2/2017 ELIA Together Berlin, DE
24-25/2/2017 6th Bremen Symposium on Language Learning and Teaching at Universities Bremen, DE
1-3/3/2017 8th Conference on Dubbing and Subtitling Alicante, ES
2/3/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
6-8/3/2017 VI Congreso Internacional sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos Alcalá de Henares (Madrid), ES
8-10/3/2017 8th International Conference of the Iberian Association of Translation and Interpreting (AIETI8) Alcalá de Henares (Madrid), ES
16-18/3/2017 Multilingualism in Society, Politics and Education Freiburg, DE
22-24/3/2017 TAUS Industry Summit Amsterdam, NL
24-25/3/2017 6th Translation and Localization Conference Warsaw, PO
26-29/3/2017 GALA 2017 (Globalization and Localization Association) Amsterdam, NL
29-30/3/2017 Documation 2017 Paris, FR
30/3/2017 TAUS QE Round Table Amsterdam, NL
30-31/3/2017 The Many Facets of Legal Interpreting and Translation Vienna, AT
3/4/2017 4th Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial) Valencia, ES
3-7/4/2017 15th EACL Conference (European Chapter of the Association for Computational Linguistics) Valencia, ES
6/4/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
10-14/4/2017 1st World Congress on Translation Studies / Congrès Mondial de Traductologie Paris, FR
17-23/4/2017 18th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2017) Budapest, HU
20-21/4/2017 T-Update (EUATC Annual Conference) Berlin, DE
24-28/4/2017 19th International Colloquium on Latin Linguistics (ICLL) München, DE
27/4/2017 Mobility and inclusion in multilingual Europe (MIME) Brussels, BE
28/4/2017 European Academic Colloquium on Technical Communication Studies Antwerpen, BE
28/4/2017 Atelier consacré aux agences de traduction Namur, BE
3-5/5/2017 ALTE 6th International Conference Bologna, IT
4/5/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
4-6/5/2017 Colloque Traduction et philosophie Liège, BE
4-6/5/2017 BP17 Translation Conference Budapest, HU
4-6/5/2017 ALTO Conference 2017 (Association of Language Travel Organisations) Madrid, ES
5-6/5/2017 Innovate ELT Conference 2017 - Power to the Learner Barcelona, ES
8-12/5/2017 LIAs Top 100 Live (Language Industry Awards) Ghent (BE) & Facebook Live
10-12/5/2017 Justice and Minorized Languages under a Postmonolingual Order (ITIC11) Castelló de la Plana, ES
13/5/2017 Belta Day 2017 Brussels, BE
15-17/5/2017 Linguistic Diversity Meets The Brain: Future Directions in the Language Sciences (LDMTB) Zürich, CH
17-18/5/2017 Information Energy 2017 (IEn2017) Utrecht, NL
18/5/2017 Belgium NLP Meetup Gent, BE
18-20/5/2017 ITI Conference (Institute of Translation & Interpreting Cardiff, UK
22-24/5/2017 The Politics of Multilingualism: Possibilities and Challenges Amsterdam, NL
22-24/5/2017 21st Nordic Conference on Computational Linguistics (NoDaLiDa) Gothenburg, SE
26-27/5/2017 Sustainable Multilingualism 2017 Kaunas, LT
28-29/5/2017 Semantic Deep Learning (SemDeep 17) Portoroz, SI
1/6/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
1-2/6/2017 Quo Vadis, Legal Translation? (International Congress) Bratislava, SK
1-3/6/2017 EALTA 2017 (Language testing and assessment - Its role in mobility and social integration) Sèvres, FR
12-13/6/2017 TAUS Industry Leaders Forum Girona, ES
14/6/2017 TAUS Quality Evaluation Summit Barcelona, ES
14-16/6/2017 LocWorld 34 Barcelona, ES
19-20/6/2017 Language, Data and Knowledge 2017 Galway, IE
19-22/6/2017 Summer Conference of the Society for Pidgin and Creole Linguistics Tampere, FI
21/6/2017 Bi-/Multilingualism and the Declining Brain Reading, UK
21-23/6/2017 22nd International Conference on Natural Language & Information Systems (NLDB 2017) Liège, BE
26-30/6/2017 TALN-RECITAL 2017 Conference Orléans, FR
28-30/6/2017 21st Conference on Language for specific purposes Bergen, NO
10-14/7/2017 International Terminology Summer School (TSS2017) Köln, DE
13-14/7/2017 Translation in Transition Conference Gent, BE
13-14/7/2017 15th Meeting on the Mathematics of Language London, UK
16-21/7/2017 15th International Pragmatics Conference (IPrA) Belfast, UK
30/8-2/9/2017 European Second Language Acquisition (EUROSLA) Reading, UK
2-8/9/2017 Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP-17) Varna, BG
4-8/9/2017 2nd International Translation Technology Summer School Antwerp, BE
7/9/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
12-13/9/2017 SEMANTiCS 2017 (13th International Conference on Semantic Systems) Amsterdam, NL
13-15/9/2017 International Conference of the German Society for Computational Linguistics (GSCL 2017) Berlin, DE
19-21/9/2017 eLex 2017 (Electronic Lexicography in the 21st Century: Lexicography from Scratch) Leiden, NL
21/9/2017 Plain 2017 (Plain Language Association InterNational) Graz, AT
22/9/2017 ALTE 50th Conference Day Leuven, BE
29-30/9/2017 DRONGO language festival Utrecht, NL
30/9/2017 International Translation Day  
29-30/9/2017 Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts Koper, SI
5/10/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
9-11/10/2017 VIth Language Technology Industry Summit Brussels, BE
12-13/10/2017 International Colloquium on “Language Skills for Economic and Social Inclusion” Berlin, DE
13-14/10/2017 Conferenza Internazionale "MOOC, apprendimento delle lingue e mobilità" Napoli, IT
13-15/10/2017 Language Show London London, UK
14-15/10/2017 6. Fachkonferenz Sprache und Recht Hannover, DE
24-26/10/2017 tcworld conference 2017 Stuttgart, DE
26-28/10/2017 METM17 (Mediterranean Editors & Translators Meeting 2017) Brescia, IT
26-28/10/2017 Structural and Developmental Aspects of Bidialectalism Tromsø, NO
6-7/11/2017 Translating Europe Forum Brussels, BE
7-8/11/2017 European Language Resource Coordination (ELRC) Conference Brussels, BE
10-11/11/2017 New trends in language teaching, interpretation and translation (TechLING Forli, IT
13-14/11/2017 International Conference “Computational and Corpus-based Phraseology” (Europhras 2017) London, UK
13-14/11/2017 META Forum 2017 Brussels, BE
16-17/11/2017 Translating and the Computer 39 London, UK
17-18/11/2017 Expolingua Berlin Berlin, DE
7/12/2017 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
8-10/12/2017 Language Education across Borders (LangEdu2017) Graz, AT
     
     
07/01/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
29-30/01/2016 AIIC Training of Trainers Seminar: "Conference Interpreting: What we know" Rome, IT
04/02/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
21/02/2016 International Mother Language Day worldwide
03/03/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
11-12/03/2016 Getting ahead together Hilversum, NL
16/03/2016 The Value of Language II: Purchasing Language Solutions Brussels, BE
17/03/2016 Round Table on the Status of Language Professions in Europe Brussels, BE
07/04/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
09/04/2016 EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) annual conference Strassbourg, FR
13/4/2016 European Language Resource Coordination (LREC) workshop Gent, BE
13-16/04/2016 50th Annual International IATEFL Conference and Exhbition Birmingham, UK
14-16/04/2016 Intermedia conference on Audiovisual Translation Łódź, PO
21/4/2016 International Symposium on Wiretap Interpreting Antwerp, BE
21-22/04/2016 T-Update (EUATC Conference) Budapest, HU
21-22/04/2016 ND focus (ELIA networking days for LSP executives) Mallorca, ES
23/4/2016 Belta Day: Connected Classrooms Brussels, BE
29/4/2016 Unlimited! (International Symposium on Accessible Live Events Antwerp, BE
29/4/2016 Translanguaging in Multilingual Urban Settings Brussel
02-03/05/2016 TransLaw 2016: Translation and Interpreting as a Means of Guaranteeing Equality under Law Tampere, FI
17-18/05/2016 Language Technology Industry Summit Brussels
20-21/5/2016 The Public Service Interpreter’s Discourse Mons
23-28/05/2016 LREC 2016 (International Conference on Language Resources and Evaluation) Portoroz, SL
30/05-01/06/2016 EAMT 2016 (European Association for Machine Translation) Riga, LV
02/06/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
8-9/6/2016 Information Energy 2016 Utrecht, NL
8-10/6/2016 Localisation World 31 Dublin, IR
9-10/6/2016 Fun for All: 4th International Conference on Game Translation and Accessibility Barcelona, ES
10-12/6/2016 International Conference on Bilingualism in Education Bangor, UK
20-22/6/2016 CoDesigns. Envisioning Multi-sited Language Education Policies Jyväskylä, FI
4-5/7/2016 META-FORUM 2016 Lisbon, PT
7-9/7/2016 Towards an Inclusive, Ethical and Plurilingual Language Education Győr, HU
14-21/7/2016 Français, langue ardente (XIVe. Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF) Liège, BE
29/8-2/9/2016 Translation Technology Summer School Antwerp, BE
31/8-3/9/2016 Metaphor Festival Amsterdam Amsterdam, NL
1-3/9/2016 International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition Wien, AT
1/9/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
3-4/9/2016 ProZ.com 2016 International Conference Stockholm, SE
5-9/9/2016 Mobilities, Transitions, Transformations (Intercultural Education at the Crossroads Conference) Budapest, HU
8/9/2016 International Literacy Day  
6-10/9/2016 Euralex 2016 Tbilisi, GE
11-13/9/2016 Conference on Multilingualism Gent, BE
12-17/9/2016 11th Machine Translation Marathon Prague (CZ)
15-17/9/2016 8th EST Congress (European Society for Translation Studies) Aarhus, DK
19-20/9/2016 Heritage Language Acquisition: Breaking New Ground in Methodology and Domains of Inquiry Tromsø, NO
24/9/2016 Scandinavian Language Associations' Meeting Malmö, SE
26-27/9/2016 Open education: promoting diversity for European Languages Brussels, BE
26-27/9/2016 Translation and Activism Cork, IE
30/9-1/10/2016 Drongo Language Festival Utrecht, NL
30/9/2016 TeTra4 (Technologies for Translation: Back To Innovation Forli, IT
06/10/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
13-14/10/2016 ELIA Networking Days Brussels, BE
14-16/10/2016 London Language Show London, UK
20-21/10/2016 Deep Machine Translation Workshop 2016 Lisbon, PT
27-28/10/2016 Translating Europe Forum Brussels, BE
28/10/2016 Equivalences 2016 : Gegenwart und Zukunft der Sprachmittlerberufe Bern, CH
2-4/11/2016 Languages & The Media Berlin, DE
8-10/11/2016 tcworld / tekom Jahrestagung 2016 Stuttgart, DE
14-15/11/2016 European Terminology Summit Luxembourg
18-19/11/2016 Expolingua Berlin Berlin, DE
18-19/11/2016 Translating and the Computer (TC38) London, UK
21-22/11/2016 LT-Accelerate Brussels, BE
24-25/11/2016 The Status of Languages: Does Official Recognition Matter? Barcelona, ES
26/11/2016 European Championship Poetry Slam Leuven, BE
30/11-2/12/2016 Future and Emerging Trends in Language Technology, Machine Learning and Big Data Sevilla, ES
1/12/2016 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
1-2/12/2016 ELIA ND Focus on Project Management Barcelona, ES
5/12/2016 Information Architecture – A Young Discipline with a Great Future Antwerp, BE
7/12/2016 Belgium NLP Kickoff Meetup Leuven, BE
8-9/12/2016 Interpreting in health: translating and crossing borders Bordeaux, FR
14/12/2016 - 20/3/2017 Après Babel, traduire Marseille, FR
     
     
5-6/02/2015 Computer Linguistics in the Netherlands (CLIN) Antwerp, BE
5-7/02/2015 Expolangues Paris, FR
19-20/02/2015 Multilingualism and Interpreting in Settings of Globalisation: Asylum and Migration (conferentie) Gent, BE
13/03/2015 Journée d'études de la B.V.L.F (Association des profs de FLE en Flandre et à Bruxelles) Gent, BE
20/03/2015 Language Industry Awards Gent, BE
27/03/2015 Sociolinguistics Circle Gent, BE
17/04/2015 TCeurope 2015 Brussels, BE
25/04/2015 Belta Day (conference of the Belgian English Language Teachers Association) Brussels, BE
27-29/04/2015 Riga Summit 2015: Multilingual Digital Single Market Riga, LV
7/05/2015 De Taalsector Adviesmiddag Gent, BE
21-22/05/2015 Maastricht Session of the 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on "Translation and Meaning" Maastricht, NL
3-4/06/2015 Information Energy 2015 Utrecht, NL
8/06/2015 Annual Conference of the Linguistic Society of Belgium Brussels, BE
13-14/06/2015 ProZ.com conference 2015 Rotterdam, NL
25-26/06/2015 LT-Innovate Summit Brussels, BE
22-25/07/2015 WASLI Conference 2015 (World Association of Sign Language Interpreters) Istanbul, TR
26-31/07/2015 14th International Pragmatics Conference: Session: Subtitling for the Deaf and the Hard-of-Hearing Antwerpen, BE
26/07-01/08/2015 International Literary Translation and Creative Writing Summer School Norwich, UK
02-14/08/2015 Cambridge Conference Interpretation Course Cambridge, UK
03-15/08/2015 German for Conference Interpreters (German as a C-Language) (aiic) Germersheim, DE
07-08/08/2015 #tobelta web conference on EFL assessment online
15-31/08/2015 Edinburgh International Book Festival 2015 Edinburgh, UK
17-21/08/2015 19e IVN Colloquium: Hyperdiverse neerlandistiek Leiden, NL
17-22/08/2015 Short courses for conference interpreters with English B (aiic) London, UK
19-21/08/2015 26th Scandinavian Conference of Linguistics Aalborg, DK
03/09/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
05/09/2015 5th AIIC Germany's "Interpreters-for-Interpreters" workshop Köln, DE
06-10/09/2015 Interspeech 2015. Speech beyond Speech: Towards a Better understanding of the Most Important Biosignal Dresden, DE
07-11/09/2015 ALTE Language Testing Courses: Managing Examinations for Language Testing Institutions Cambridge, UK
07-13/09/2015 Week van de geletterdheid Flanders, BE
10-11/9/2015 Multilingual Perspectives on Professional Discourse in Europe Gent, BE
10-12/09/2015 12th Generative Approaches to Language Acquisition Conference (GALA 12) Nantes, FR
14-17/09/2015 4th Barcelona Summer School on Bilingualism and Multilingualism Barcelona, ES
16-18/09/2015 International Conference on Task-Based Language Teaching (TBLT 2015) Leuven, BE
18-19/09/2015 Lodz Session of the 6th International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on "Translation and Meaning" Lodz, PL
17-18/09/2015 CEL/ELC Conference "The Politics of Teaching and Learning Languages" London, UK
17-20/09/2015 10th International PLAIN Conference Dublin, IE
18/09/2015 memoQ for beginners (in Dutch) Gent, BE
24/09/2015 Minisymposium: De toekomst van Nederlandstalige software voor copyediting Antwerpen, BE
25-26/09/2015 Drongo Festival Utrecht, NL
26/09/2015 60th Anniversary of the Belgian Chamber of Translators and Interpreters Brussels, BE
01/10/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
05-07/10/2015 II Congreso Internacional RELEX: A terminoloxía, unha necesidade da sociedade actual Santiago de Compostela, ES
07-08/10/2015 Open Learning in Minority Languages: Chances and Perspectives Leeuwarden, NL
10-17/10/2015 Week van het Nederlands  
14-18/10/2015 Frankfurter Buchmesse Frankfurt, DE
14-15/10/2015 COE Intergovernmental Conference: Taking into account the language dimension in all subjects for equity and quality in education and for educational success Strasbourg, FR
16/10/2015 SDL Trados: "Getting Started Part 1: Translating" (in English) Gent, BE
20-21/10/2015 International Congress, Lexicografía multilingüe en red / Multilingual Internet Lexicography Santiago de Compostela, ES
23/10/2015 Conference on Frisian Linguistics 2015 Leeuwarden, NL
29-30/10/2015 Translating Europe Forum Brussels, BE
29-31/10/2015 Third Saarbrücken Conference on Foreign Language Teaching Saarbrücken, DE
04-06/11/2015 11th International Conference on Terminology and Artificial Intelligence, "Multilingual Terminology, Ontologies and Knowledge Representation Models" Granada, ES
05-06/11/2015 1st International Conference on Translation, Ideology and Gender Santander, ES
05-07/11/2015 5th International Conference of Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) Milan, IT
05/11/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
08-20/11/2015 IV Clinical Linguistics International Congress Barcelona, ES
09/11/2015-07/12/2015 Basisvormingscursus over overheidscommunicatie Antwerp, BE
10-12/11/2015 Tekom Jahrestagung / tcworld conference Stuttgart, DE
13/11/2015 ALTE Open Conference on "The Concept of Quality in Language Assessent" Perugia, IT
16-17/11/2015 Topics in Applied Linguistics 2015: Success and Failure in Foreign Language Teaching Opole, PL
17/11/2015 Schrijven met twee hersenhelften (start) Mechelen, BE
19-20/11/2015 NATO Conference on Terminology Management Brussels, BE
19-21/11/2015 Linguisti in contatto 2: Ricerche di linguistica italiana in Svizzera e sulla Svizzera Bellinzona, CH
20/11/2015 memoQ voor gevorderden (advanced users) (in Dutch) Gent, BE
20-21/11/2015 Language. Learning. Technology. (conference) Lüneburg, DE
20-21/11/2015 Expolingua Berlin 2015 Berlin, DE
23-24/11/2015 LT-Accelerate Brussels, BE
26/11/2015 The Value of Language II Brussels, BE
26-27/11/2015 Translating and the Computer 37 London, UK
03/12/2015 Vormingscursus Usability & webschrijven Gent, BE
03/12/2015 The Language Sector Open Door Service Gent, BE
11/12/2015 SDL Trados: "Getting Started Part 2: Working with the Supply Chain and Pre-production" (in English) Gent, BE
11-12/12/2015 Treebanks & Linguistic Theories 14 Warsaw, PL
11-12/12/2015 Literaire Vertaaldagen 2015 Amsterdam, NL
     

Het DNA van de taalsector / De Taalsector

Het DNA van de taalsector / De Taalsector
Inhoud

1. Wat is taal?
2. Wat is de taalsector?
3. Wie werkt er in de taalsector?
4. Wat doen en maken ze in de taalsector?
5. Hoeveel economische waarde creëert de taalsector?
6. Wat is de gedeelde visie op taal in de taalsector?
7. Wat is de collectieve ambitie van de taalsector?
8. Wie zijn de voornaamste stakeholders van de taalsector?
9. Wat is de rol van De Taalsector in de taalsector?

 

Download het visiedocument "Het DNA van de taalsector / De Taalsector" (pdf)

 

De Grote Valse Vrienden Quiz Online

 

De Grote Valse Vrienden QuizBeste taalstudent,

Hoe goed ken je je vrienden? En je valse vrienden? Op 14 juni 2018 speelden we bij De Taalsector in Gent de Grote Valse Vrienden Quiz. Nu kun je de quiz ook online of offline spelen, alleen of in teams, met vrienden, kennissen of familie.

De Grote Valse Vrienden Quiz is een harde maar luchtige taalquiz over valse vrienden.

Direct naar de quiz? Ga nu meteen met je computer naar https://play.kahoot.it/#/k/3764ba70-821c-4d89-b5d7-47ca4c5e45b2 en ga vervolgens met je smartphone naar kahoot.it. De rest gaan vanzelf.

Lees meer...

aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden bij De Taalsector

* verplicht veld
Ik meld me aan voor:
 

Afgeschermde inhoud

Het artikel dat u opvraagt, is enkel toegankelijk voor leden van De Taalsector.

Bent u lid? Meld u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Nog geen lid? Word lid van De Taalsector.

Aanvullende gegevens