Ik wil uw vertaalgeheugen kopen

Vorige week werd in Bonn, ter gelegenheid van de conferentie Localization World, TM Marketplace boven de doopvont gehouden.

TM staat voor translation memory ofte vertaalgeheugen. TM Marketplace wil een broker van vertaalgeheugens worden. En daarmee bedoelen we niet de technologie, maar de inhoud van het vertaalgeheugen.

Lees meer...

Aanvullende gegevens