"Samen weet je meer": interview met GentVertaalt

 

Wie moet zo’n positieve mediacampagne voor het vertaal- en tolkberoep dan voeren?

De drie vertalers raken het niet eens. ‘Misschien de BKVT? Of de grootste vertaalbureaus samen, want die hebben daar geld voor? Of die net niet, omdat ze niet representatief zijn voor de vertaalsector? Ja, maar iemand moet het gewoon doen. Wij van GentVertaalt willen alvast ons steentje bijdragen en De Taalsector ook, er is dus hoop!’

Tom: ‘Een reclamespot kan ook over een andere taalprofessional dan een vertaler of een tolk gaan én positief afstralen op ons beroep. Ik ben overtuigd dat PR voor eender welk taalberoep in eender welk segment van de taalsector positief zou afstralen op de andere segmenten en beroepen in de taalsector.’

Céline Mignolet, 4 maart 2014

 

 

Meer info: www.gentvertaalt.be — Twitter: @gentvertaalt  — Facebook

Sébastien Devogele: LinkedInTwitter (@SDevogele_DS) — Facebookblog

Tom Van Cleempoel: LinkedInProz.com

Mick De Meyer: LinkedInProz.com website

 


Meer info: Ronde Tafel over de status van de taalprofessional: het verslag

Meer info: Kamer van Vertalers en Tolken wil krachten bundelen met andere taalprofessionals

 

 

Aanvullende gegevens