The Study of Language and Translation

Zoals we eerder al aankondigden, heeft van 12 tot 14 januari 2006  aan de Hogeschool Gent een conferentie plaats met als titel 'The Study of Language and Translation.' Wie een paper wil presenteren tijdens de conferentie, moet het papervoorstel uiterlijk 31 mei indienen.
Interessanter is dat de conferentie ingaat op de bijdrage van de taalkunde aan de vertaalkunde en omgekeerd.

Lees meer...

Aanvullende gegevens