SLT06: programma & abstracts beschikbaar

Welke taalkundige benaderingen zijn relevant voor de vertaalkunde? Welke vertaalkundige benaderingen zijn relevant voor de taalkunde?

Lees meer...

Aanvullende gegevens