Portaalsite geëvalueerde (ver)taalsoftware

De nieuwe portaalsite van Jeffrey Allen bevat een lijst van artikels, evaluaties, gevalstudies over systemen en programma's die het vertaalproces kunnen ondersteunen: MT-systemen, CAT-software, workflow-managementsystemen, terminologiebeheer, NLP-tools enz.  De meeste links verwijzen naar artikels die gratis en online beschikbaar zijn.

Lees meer...

Aanvullende gegevens