Basisgrammatica Fries

Bij uitgeverij Het Spectrum is in de reeks Prisma Taalbeheersing een 'Basisgrammatica Fries' verschenen, onder redactie van Jan Popkema. Popkema is frisist en neerlandicus en was als lexicograaf verbonden aan de Fryske Akademy.

Lees meer...

Aanvullende gegevens