Beroep van schrijftolk erkend

(18/10/2006) Een schrijftolk (of notetaker) schrijft alles op wat er gezegd wordt. Hij schrijft op papier of typt op een laptop zodat de dove of slechthorende mee kan lezen wat er gezegd wordt. Deze twee vormen van schrijftolken zijn nog steeds de courantste vormen. Steeds vaker evenwel typt de schrijftolk alles wat er gezegd wordt op een speciaal toetsenbord. Het toetsenbord is speciaal omdat de tolk geen letters maar lettergrepen typt.

Lees meer...

Aanvullende gegevens